„Skryté nebezpečí internetu“

Začátek nového týdne, přesně 27. květen, byl na naší škole věnován interaktivnímu programu neziskové organizace ACET se sídlem v Chrudimi, která svou činnost zaměřuje na programy prevence rizikového chování.

Sex, AIDS a vztahy

Multimediální preventivní program „Sex, AIDS a vztahy“, kterého se poslední listopadový týden postupně zúčastnily oba 2. ročníky našich učňů, byl zaměřen na mladé lidi ve věku od 12 do 19 let, protože mládež je v tomto ohledu prokazatelně nejohroženější skupinou.

Nehodou to začíná

Akcí zaměřených na prevenci rizikového chování, a to nejen v silničním provozu, není nikdy dostatek, a proto se jich snažíme s žáky účastnit co nejvíce.

Jednou z pravidelných akcí se stal i komponovaný program „Nehodou to začíná“, zaměřený na prevenci v oblasti výuky autoškoly. Letos se akce konala 14. listopadu v Kongresovém centru pardubického Atria. Z naší školy se již tradičně zúčastnili žáci třetích ročníků za dozoru p. ing. Jankovského.

Neviditelná výstava

Po dobré zkušenosti z loňského roku jsme se rozhodli zopakovat návštěvu výstavy pro nově příchozí žáky prvních ročníků. …

Vzpoura úrazům

je projektem Všeobecné zdravotní pojišťovny a je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Je poskytován školám bezplatně a má za cíl informovat děti a studenty o tom, jak účinně předcházet úrazům a jejich následkům. …

Hrdinství

Úterní dopoledne 14. ledna bylo na naší škole věnováno interaktivnímu programu neziskové organizace ACET se sídlem v Chrudimi, která svou činnost zaměřuje na programy …

Jezero

Takový byl název interaktivní simulační hry, kterou si 2. prosince zahráli žáci prvních ročníků v rámci výuky předmětu Biologie a Ekologie pod odborným vedením lektorů …