Vzpoura
úrazům

Vzpoura úrazům

2019/2020

je projektem Všeobecné zdravotní pojišťovny je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Je poskytován školám bezplatně a má za cíl informovat děti a studenty o tom, jak účinně předcházet úrazům a jejich následkům. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na  školách snaží problematiku úrazů přiblížit, upozornit  na rizikovost určitých životních situací a poučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Naši školu navštívili 4. března2019 dva ambasadoři tohoto projektu, Pavel a Radek. Každý nejprve  pohovořil o svém úrazu a o životě s následným postižením. Další součástí setkání, kterého se zúčastnily postupně první i druhé ročníky, byly  interaktivní soutěže a především diskuse na téma úrazů. Hoši se ptali na rozličné věci ze života hendikepovaných, sami pak sdělovali vlastní či zprostředkované zkušenosti s úrazy.

Dle zpětné vazby, kterou následně kluci poskytli svým vyučujícím,  měla na ně akce poměrně silný dopad. Kdo totiž jiný, než právě hendikepovaní, může lépe vědět, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu! Dokážou bezprostředností a opravdovostí svých výpovědí ostatní motivovat k zodpovědnější péči o zdraví své i druhých mnohem lépe, než všichni pedagogové a školitelé.

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.