Žákovský
parlament

SOUZ Chlavetice

Od roku 2018 pracuje ve škole žákovský parlament.

Jeho cílem je

Aktivita

aktivně zapojit větší počet žáků do organizace života školy

Demokracie

učit zásadám demokracie v praxi

Zodpovědnost

výchova k zodpovědnosti

Kompetence

rozvoj komunikačních a občanských kompetencí

Vztahy

posilování kvality vztahů

Co se povedlo realizovat ?

Kmenové učebny

ustavení kmenových učeben pro jednotlivé třídy

Systém prací

zlepšení systému koordinace počtu písemných prací

Tříděný odpad

nádoby na tříděný odpad

Zřízení bufetu

zřízení školního bufetu, obohaceného o sezónní produkty

V rámci OV

instalace věšáku na pracovní bundy v prostorách OV

Odborné exkurze

obohacení nabídky odborných exkurzí

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.