Opravář
zemědělských
strojů

Kód oboru: 41-55-H/01

Obor vzdělání je vhodný pro technicky zaměřené žáky se vztahem ke strojům a automobilům a k manuálním činnostem.

Střední vzdělání s výučním listem

Tříletý obor

Denní forma

Charakteristika přípravy

Zjistit více o oboru

Získat přihlášku

Kód oboru: 41-55-H/01​

Žáci se naučí pracovat s technickou dokumentací, volit vhodné materiály a technologické postupy pro opravárenskou činnost, zhotovovat jednoduché strojní součásti ručním zpracováním kovů i strojním obráběním.

Příprava se zaměřuje na zvládnutí jednoduchých renovací součástí, demontáž a výměnu částí strojů a zařízení, diagnostiku poruch, opravy, seřizování a technickou údržbu traktorů, automobilů, přívěsů a samojízdných strojů a mechanizačních prostředků používaných v zemědělství.

Žáci zvládnou obsluhu základních diagnostických přístrojů a jejich využití ke zvýšení provozní spolehlivosti a hospodárnosti zemědělské a automobilní techniky.

Učí se na funkčních modelech jednotlivých částí strojů v moderně vybavených dílnách, které odpovídají nárokům současných vozidel.

Nezbytností je znalost zásad a předpisů bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce, předpisů požární ochrany a zacházení s protipožárním zařízením.

Výhody studia

Oprávnění a průkazy

Další možnosti

Stipendijní program

Tento obor je zařazen do stipendijního programu Pardubického kraje
(Kč 300,- - 600,-/měsíc).
Žáci se podílejí na produktivní práci, za níž jsou finančně odměňováni.

Uplatnění absolventů v praxi

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.