Úřední
deska

Střední odborné učiliště zemědělské,
Chvaletice, Žižkova 139

Výběrové řízení

Výzvy k podání nabídek

Zprávy úřední desky

SOUz Chvaletice
ORGANIZACE VÝUKY OD 7. 12. 2020 DO 11. 12. 2020
  1. A, 2. A, 3. A ODBORNÝ VÝCVIK PREZENČNÍ VÝUKA
  2. B, 2. B, 3. B ŠKOLA PREZENČNÍ VÝUKA
ORGANIZACE VÝUKY OD 14. 12. 2020 DO 18. 12. 2020
  1. A, 2. A, 3. A ŠKOLA PREZENČNÍ VÝUKA
  2. B, 2. B. 3. B ODBORNÝ VÝCVIK PREZENČNÍ VÝUKA
VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY
  1. 12. 2020 – 22. 12. 2020 VŠICHNI ŽÁCI
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
  1. 12. 2020 – 3. 1. 2021
ZÁHÁJENÍ VÝUKY PO VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH 4. 1. 2021

TŘÍDY A ODBORNÝ VÝCVIK

TŘÍDY B ŠKOLA

Prezenční výuka

V rámci uvolňování opatření je od 25. 11. 2020 povolena:

-osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků SŠ

-osobní přítomnost žáků SŠ v praktickém vyučování ve skupinách maximálně 20 žáků

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy tříd a skupin se neprolínají ani neslučují). Příchod a odchod žáků je organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktům žáků z různých tříd a skupin.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu přítomnosti ve škole.

Prezenční individuální konzultace

U všech žáků (tedy i u těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden pedagogický pracovník a jeden žák).      O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy.

Ubytování v domově mládeže

V domově mládeže je povoleno poskytovat ubytování pouze žákům v prezenční výuce.

Žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách domova mládeže.

Stravování

Školní jídelna je v provozu za dodržení všech nutných opatření. Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci přítomní na pracovišti.

Ostatní žáci a zaměstnanci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci a zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Vyhlášku i metodiku naleznete v přiložených dokumentech:

Vyhláška

Postup

K 1. 8. 2020 byla novou ředitelkou Středního odborného učiliště zemědělského ve Chvaleticích jmenována Naděžda Kovářová. Do funkce ji slavnostně uvedl radní pro oblast školství Bohumil Bernášek za účasti vedoucího odboru školství Martina Kisse.

„Považujeme školu za perspektivní, její absolventi nachází uplatnění jako opraváři zemědělských nebo silničních vozidel a jejich devizou je univerzálnost. Přeji paní ředitelce, aby i nadále udržela vysoký standard výuky, všem zaměstnancům potom klidný školní rok,“ řekl radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.

Naděžda Kovářová zástupcům Pardubického kraje nastínila vizi školy a představila její užší vedení. Příjemné setkání bylo zakončeno společným fotografováním.

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.