Přijímací
řízení

Pro školní rok 2022-23

Přijímací řízení se řídí podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žáci jsou do jednotlivých oborů vzdělání přijímáni na základě kritérií
přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 22. 4. 2022.
Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče a není
nutné doručovat ho písemně.
Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou.
Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou
je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat
na odvolání.

Výsledková listina Opravář zemědělských strojů 2022

Výsledková lístina Strojní mechanik
2022

Další kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 pro obor Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 není vyhlášeno

Obory středního vzdělání s výučním listem:

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

23-51-H/01 Strojní mechanik

Kritéria pro obory středního vzdělání zakončeného maturitou:

41-45-M/01 Mechanizace a služby

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.