Přijímací řízení – Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice

Přijímací
řízení

Pro školní rok 2021-22

Přijímací řízení se řídí podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žáci jsou do jednotlivých oborů vzdělání přijímáni na základě kritérií přijímacího řízení, které zveřejňuje ředitel školy vždy do konce měsíce ledna daného roku.

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 22. 4. 2021 rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče – není nutné doručovat písemně rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na odvolání.

Kritéria pro obory středního vzdělání s výučním listem:

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

23-51-H/01 Strojní mechanik

Kritéria pro obory středního vzdělání zakončeného maturitou:

41-45-M/01 Mechanizace a služby

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.

Tyto webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Jejich používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.