Přijímací
řízení

Pro školní rok 2024-25

Přijímací řízení se řídí podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žáci jsou do jednotlivých oborů vzdělání přijímáni na základě kritérií
přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení 4. kolo Opravář zemědělských strojů

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 12.9. 2023.
Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče a není
nutné doručovat ho písemně.
Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou.
Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou
je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat
na odvolání.

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Obory středního vzdělání s výučním listem:

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

23-51-H/01 Strojní mechanik

Obecné informace k přijímacímu řízení

Kritéria
přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení a doručování rozhodnutí

Kritéria pro obory středního vzdělání zakončeného maturitou:

41-45-M/01 Mechanizace a služby

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.