Přijímací
řízení

Pro školní rok 2024-25

Studenti jsou do jednotlivých oborů vzdělání přijímáni na základě kritérií přijímacího řízení.

Přihlášky ke vzdělávání je možné podávat od  1. 2. 2024, nejpozději do 20. 2. 2024 včetně.

Více informací zde https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Výsledky přijímacího řízení zveřejníme jako jiné školy 15. 5. 2024.

Výsledky přijímacího řízení 4. kolo Opravář zemědělských strojů

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 12.9. 2023.
Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče a není
nutné doručovat ho písemně.
Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou.
Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou
je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat
na odvolání.

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Informace a přílohy k přijímacímu řízení

Obory středního vzdělání s výučním listem:

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

23-51-H/01 Strojní mechanik

Kritéria pro obory středního vzdělání zakončeného maturitou:

41-45-M/01 Mechanizace a služby

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.