O škole

Střední Odborné Učiliště Zemědělské Chvaletice

Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice se nachází v klidném místě na rozhraní okresů Pardubice, Kolín a Kutná Hora.

Ve vlastním vybaveném areálu se kromě učeben nacházejí všechna pracoviště odborného výcviku, školní jídelna, domov mládeže a sportovní zázemí.

Vize školy

Vzděláváme a vychováváme široce zaměřené odborníky. Absolventi se orientují na trhu práce a nacházejí uplatnění ve firmách, u živnostníků nebo jako soukromí podnikatelé. Chceme, aby od nás odcházeli profesně zdatní a společensky odpovědní lidé. Dbáme na zdravé školní klima, poskytujeme žákům příjemné prostředí, komplexní soubor služeb a individuální přístup. Základními hodnotami jsou slušnost, spravedlnost, důslednost a zdravé sebehodnocení.
Mgr. Naděžda Kovářová
ředitelka školy

Učební a studijní obory

Strojní mechanik

Kód oboru: 23-51-H/01

Mechanizace a služby

Kód oboru: 41-45-M/01

Proč do Chvaletic

Trh práce

absolventi snadno nacházejí uplatnění na trhu práce

Výhodné umístění

na železniční traťi Praha – Pardubice

Výuka

komplexní výuka v jednom areálu SOUz

Odborné exkurze

široká nabídka odborných exkurzí, a kulturních aktivit

Možnost ubytování

možnost ubytování a stravování v domově mládeže

Ubytovaní žáci

mají sportovní areál, posilovnu a kuchyňku

Z historie SOUz

V Telčicích postaven internát dvouletého oboru Povrchový horník

              + vzniká Základní škola hornická při MKZ Chvaletice

              (= Manganorudný a kyzový závod)  

změna názvu školy na Hornické učiliště státních pracovních záloh

založena Učňovská škola zemědělská – obor mechanizační

            – první zemědělští mechanizátoři absolvují 3-letý obor v r. 1959

změna názvu oboru  na Opravář zemědělských strojů 

             (při zachování stávajícího obsahu)

změna názvu školy na Zemědělské odborné učiliště Telčice (ZOU)

– přistupuje nový obor Strojní zámečník

spojení  obcí Telčice a Chvaletice společným jménem Chvaletice

          – odráží se i v názvu školy – Zemědělské odborné učiliště Chvaletice

zřízena Střední škola pro pracující – maturitní obor

             Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství (do r. 2016)

ZOU převedeno do sítě středních odborných učilišť =

          = změna názvu na SOU zemědělské Chvaletice

začínají  rozsáhlé stavební úpravy budov školy, OV i veškerého přilehlého okolí

              investiční akce se týkají rovněž vnitřního vybavení

nový experimentální stupňovitý studijní obor (3+2roky)

                        Mechanik zemědělské techniky (do r. 2000)

zahájen provoz mycí linky

program ´Leonardo´- spolupráce se 2 školami obdobného zaměření v Holandsku

                      – výměnné pobyty učitelů, praxe studentů ve firmách v ČR, NL

zahájen provoz multifunkčního venkovního hřiště s umělým povrchem

zavedena odborná praxe studentů na pracovištích mimo školu (v podnicích)

obory Opravář zemědělských strojů – 3-letý s výučním listem

                                     Strojní zámečník – 3-letý s výučním listem

                                     Mechanizace a služby  – 4-letý s maturitou

Album historické fotografie

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.