Strojní
mechanik

Kód oboru: 23-51-H/01

Obor je vhodný pro technicky orientované a manuálně zručné žáky, kteří mají vztah ke kovovým materiálům a plastům. 

Střední vzdělání s výučním listem

Tříletý obor

Denní forma

Charakteristika přípravy

Zjistit více o oboru

Získat přihlášku

Kód oboru: 23-51-H/01

Žáci se naučí  ručně i strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájení, lepení, obsluhu mechanizovaného nářadí, zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky strojů, zařízení a konstrukcí., uvádět je do provozu, obsluhovat je a provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a odstraňovat je.

Jsou schopni vykonávat kontrolu strojů a pracovní činnosti vyskytující se při jejich funkčních zkouškách, vést záznamy o provozu strojů.

Nezbytností je znalost zásad a předpisů bezpečnosti práce, ochrany zdraví, hygieny práce a předpisů požární ochrany a zacházení s protipožárním zařízením.

Po absolvování příslušného kurzu, vykonání zkoušky a získání oprávnění je kvalifikován i pro další činnosti jako svářeč, vazač břemen, řidič vysokozdvižného vozíku.

Výhody studia

Oprávnění a průkazy

Další možnosti

Stipendijní program

Tento obor je zařazen do stipendijního programu Pardubického kraje
(Kč 300,- - 600,-/měsíc).
Žáci se podílejí na produktivní práci, za níž jsou finančně odměňováni.

Uplatnění absolventů v praxi

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.