Mechanizace
a služby

Kód oboru: 41-45-M/01

Žáci se naučí vykonávat, organizovat a řídit pracovní činnosti související s provozem strojů a zařízení používaných v zemědělských provozech, včetně jejich sestavování do mechanizovaných linek.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Čtyřletý obor

Denní forma

Charakteristika přípravy

Zjistit více o oboru

Získat přihlášku

Kód oboru: 41-45-M/01

Příprava je zaměřena na zajišťování provozní spolehlivosti a efektivní využívání této techniky, na organizaci a provádění servisní a opravárenské činnosti s využitím diagnostických metod a příslušného přístrojového vybavení.

Při přípravě je kladen důraz na schopnost organizovat a řídit činnosti související s tvorbou a ochranou krajiny, ekologií a vhodným využíváním mechanizačních prostředků v souladu se strategií udržitelného rozvoje, se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Vzdělávání je vedeno s cílem získat základní ekonomické kompetence a schopnost samostatné řídicí činnosti, připravit se  na podnikatelské aktivity, včetně administrativní činnosti v oblasti dopravy, stavební mechanizace, technických služeb a správních orgánů.

Společný základ oboru tvoří skupina všeobecně vzdělávacích předmětů, která se prolíná do náplně odborné části vzdělávání, a to především v předmětech právo, ekonomika.

Flexibilitu tohoto vzdělávacího programu zajišťují výběrové předměty, které umožňují individuální profilaci žáka.

Teoretická výuka je doplněna vícehodinovými cvičeními k odborným předmětům, která se konají v dílnách. Další formou praktické výuky je předmět praxe, který se vyučuje formou učební a odborné praxe.

Výhody studia

Oprávnění a průkazy

Další možnosti

Uplatnění absolventů v praxi

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.