Projekty

Projekt I-KAP II​

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II
(projekt I-KAP II)

Bezplatné školní stravování

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II
(projekt I-KAP II)

Moderní vzdělávání

Bezplatné školní stravování

Digitalizujeme školu

Bezplatné školní stravování

Projekty

Projekt I-KAP II

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II
(projekt I-KAP II)

Projekt I-KAP II

Škola Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139 je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Předpokládané celkové náklady na projekt

183 464 588,46 Kč

Příjemce

Pardubický kraj

Realizace projektu

1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.