Zkoušky

SOUZ Chvaletice 2022

V materiálech níže nalezte  harmonogram konání závěrečných zkoušek 2022.

Závěrečné zkoušky

Dokument MŠMT Č. j.: MSMT-3258/2021-1

Harmonogram konání

závěrečných zkoušek 2022

Zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky 2. pololetí 2021/22

25. 8. – 26. 8. 2022 od 8:00

Komisionální zkoušky

3. ročník 2020/2021

Pokud žák požádá ředitelku školy

termín konání 8. 4. – 14. 4. 2021

Žádost o konání zkoušky je nutné doručit poštou na adresu školy nebo osobně do kanceláře školy do 6. 4. 2021.
Žádost je ke stažení v záložce Dokumenty.

Předmět

Datum

Čas

ČJ a literatura

8. 4. 2021

14:00

Matematika

9. 4. 2021

14:00

Fyzika

12. 4. 2021

14:00

Motorová vozidla

14. 4. 2021

14:00

Ekonomika

16. 4. 2021

14:00

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.