Poradenství a
prevence

Školní metodik prevence
Školní metodik prevence

Mgr. Naděžda Kovářová

Konzultační hodiny

Středa
13:45 – 15:00

Telefony a Email
720 943 328
nkovarova@souzchvaletice.cz
V případě potřeby je možné dohodnout jiný termín (osobně nebo telefonicky).
Konzultace probíhají v pracovně Školního poradenského pracoviště.

Jsi v obtížné životní situaci?

Potřebuješ se někomu svěřit?

Cítíš se ohrožen?

Znepříjemňuje ti někdo život ve škole?

Máš podezření na šikanu?

Důležité kontakty:

Nemusí to vědět všichni.
Můžeš to říct nám.

Činnost se zaměřuje na vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, na osobnostní a emočně sociální rozvoj, rozvoj komunikačních dovedností, pozitivního sociálního chování a prevenci, minimalizaci a řešení jevů rizikového chování.

Školní metodik prevence spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy (zejména s třídními učiteli), se specializovanými pracovišti, s odborníky, s poskytovateli certifikovaných preventivních programů a s rodinami žáků.

Hlavní oblasti činnosti:

Ke standardním činnostem metodika prevence patří činnosti poradenské, metodické a informační.

Prevence

Tvorba, koordinace a evaluace Preventivního programu

Práce se žáky

Individuální a skupinová práce se žáky

Databáze spolupracovníků školy

Vedení databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování

Orientační šetření žáků

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování

Prevence rizikového chování

Zajišťování, realizace a evaluace aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování

Koordinace vzdělávání

Koordinace vzdělávání a metodické vedení pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování

Záznamy

Vedení písemných záznamů z oblasti činnosti metodika prevence

Poradenství

Poradenství pro zákonné zástupce žáků a pedagogy

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.