Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice

Prvotřídní technická škola pro budoucí uplatnění. Připravujme uchazeče jako experty pro praxi i pro navazující studium.

Proč do Chvaletic

Učíme pro život

Škola je komplexně vybavena pro teoretické vyučování, odborný výcvik, zajišťuje stravování i ubytování žáků a to vše v jednom společném areálu.

Trh práce

Absolventi snadno nacházejí uplatnění na trhu práce

Výhodné umístění

Výhodné umístění (hlavní železniční trať Praha – Pardubice)

Výuka

Komplexní výuka v jednom vybaveném areálu

Odborné exkurze

Široká nabídka odborných exkurzí, sportovních a kulturních aktivit

Možnost ubytování

Možnost ubytování a stravování v domově mládeže s vlastní kuchyňkou

Sportovní areál

Žáci mají k dispozici sportovní areál a posilovnu

SOUz Chvaletice

Střední odborné učiliště se nalézá v klidném místě západního cípu Pardubického kraje na rozhraní okresů Pardubice, Kolín, Kutná Hora. Škola je komplexně vybavena pro teoretické vyučování, odborný výcvik, zajišťuje stravování i ubytování žáků, a to vše v jednom společném areálu.

Střední odborné učiliště vzniklo na počátku 50-tých let. Někteří dříve narození absolventi ukončili svá studia v Telčicích (dnešních Chvaleticích) – informace pro ně – škola stojí stále na stejném místě!!!

Profesionální a spolehlivá škola,
které můžete důvěřovat

Domov mládeže

Nově rekonstruované

O škole

Prohlídka školy online

Přijímací řízení

Kritéria a výsledky

Dny otevřených dveří

Aktuální termíny a informace

Aktuality

Spolupracujeme

POUČENÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ PODMÍNKY PŘIPUŠTĚNÍ K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

Závěrečnou zkoušku v červnu až srpnu 2021 mohou konat

Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí nejpozději do 31. května 2021.

Závěrečnou zkoušku v červnu až srpnu 2021 mohou konat:

Žáci závěrečných ročníků ve školním roce 2020/2021, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v 1. pololetí po 31. květnu 2021 (do 30. června).

Kdo prospěl v 1. pololetí

Žáci, kteří jsou ze všech předmětů hodnoceni a zároveň nesmějí mít z žádného předmětu stupeň prospěchu nedostatečný.

Řešení neprospěchu za 1. pololetí

  • Pokud je žák nehodnocen z některého předmětu (nebo všech předmětů) může konat NÁHRADNÍ ZKOUŠKU.
  • Pokud žák neprospěl z některého předmětu (nebo všech předmětů) může konat OPRAVNOU ZKOUŠKU.
  • Náhradní i opravná zkouška je vždy komisionální (rozdíl oproti běžnému náhradnímu termínu hodnocení).
  • Pokud o to žák požádá, musí se opravná nebo náhradní zkouška konat do 31. května dle termínů stanovených ředitelem školy.
  • Nechce-li ji žák konat do těchto termínů, koná ji do 30. června.
  • Denně se koná maximálně 1 komisionální zkouška.
  • Pokud žák u náhradní zkoušky neprospěje, může konat
    poté zkoušku opravnou.
  • Žák po těchto zkouškách může žádat o přezkoumání hodnocení podle školského zákona „Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení…“ §69 odst. 9.

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.

Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení - Opravář zemědělských strojů

Tyto webové stránky používají soubory cookie k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Jejich používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.