Stipendijní
program

Pro studium učebních oborů
Studium učebních oborů Opravář zemědělských strojů i Strojní mechanik probíhá střídavě v teoretickém vyučování a v odborném výcviku. Jednotlivé cykly se mění po týdnech v průběhu celého studia. Žáci v odborném výcviku vykonávají práce cvičné i práce produktivní, za které jim náleží odměna.
Kromě toho žáci za řádné plnění svých povinností mohou být zařazeni do stipendijního programu.

Do stipendijního programu jsou zařazeni žáci učebního oboru:

  • Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01)

  • Strojní mechanik (23-51-H/01)

Stipendijní program platí od 1.9.2014 počínaje 1. ročníkem (podle výsledků žáků na konci 1. pololetí budou dostávat stipendia ve 2. pololetí školního roku, podle výsledků žáků na konci 2. pololetí budou dostávat stipendia v 1. pololetí následujícího školního roku atd.)

Kritéria stipendijního programu:

Celkové hodnocení

celkové hodnocení žáka
prospěl s vyznamenání nebo prospěl

Chování žáka

chování žáka hodnoceno stupněm

1 – velmi dobré

Odborný výcvik

hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný

Vyloučení žáka

ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka

Důtka ředitele

žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy

Absence

žák nemá
neomluvenou absenci

Hodnocení

Žák je hodnocen za dosažené studijní výsledky předcházejícího pololetí:

Výše stipendia

HODNOCENÍ Z OV - VÝBORNÝ
400 Kč (za měsíc)​
  • 1. ročník

Výše stipendia

HODNOCENÍ Z OV - VÝBORNÝ
500 Kč (za měsíc)​
  • 2. ročník

Výše stipendia

HODNOCENÍ Z OV - VÝBORNÝ
600 Kč (za měsíc)​
  • 3. ročník

Výše stipendia

HODNOCENÍ Z OV - CHVALITEBNÝ
300 Kč (za měsíc)​
  • 1. ročník

Výše stipendia

HODNOCENÍ Z OV - CHVALITEBNÝ
300 Kč (za měsíc)​
  • 2. ročník

Výše stipendia

HODNOCENÍ Z OV - CHVALITEBNÝ
400 Kč (za měsíc)​
  • 3. ročník

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.