Poradenství a
prevence

Výchovná poradkyně
Výchovná poradkyně

PhDr. Zdeňka Kuntová

Konzultační hodiny

Pondělí 
13:45 – 14:30

Telefony a Email

606 575 707
zkuntova@souzchvaletice.cz

V případě potřeby je možné dohodnout jiný termín (osobně nebo telefonicky).

Konzultace probíhají v pracovně Školního poradenského pracoviště.

Máš obtíže s učením?

Trápí tě něco v rodině?

Nevíš si rady s pracovním uplatněním?

Činnost se zaměřuje na  řešení potřeb žáků souvisejících s výchovně-vzdělávacím procesem a na profesní orientaci žáků, spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy (zejména s třídními učiteli), se specializovanými poradenskými pracovišti a s rodinami žáků.

Hlavní oblasti činnosti:

Ke standardním činnostem výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační.

Prevence

Prevence školní neúspěšnosti

Integrace

Podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním  

Péče o žáky

Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

Metodická podpora

Metodická podpora učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

Odchod ze vzdělávání

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Kariérové poradenství

Poradenství pro zákonné zástupce žáků a pedagogy

Nabídka kariérového poradenství

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, 

rádi bychom Vám nabídli možnost využít služeb Kariérového centra, které poskytuje podporu žákům v oblasti jejich profesního zaměření prostřednictvím individuálního poradenství pro žáky ZŠ a SŠ.

V případě zájmu o individuální poradenství je třeba vyplnit formulář a vybrat typ poradenské služby, která Vám bude nejvíce vyhovovat. 

NabídkaObjevte možnosti svého uplatnění

                 Zjišťování studijních předpokladů 

           90´s poradcem 

Možnost online přihlášení naleznete v následujícím odkazu: 

https://bit.ly/2JW32GH 

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.