SEX,
AIDS a
VZTAHY

Workshop

Multimediální preventivní program

Multimediální preventivní program „Sex, AIDS a vztahy“, kterého se poslední listopadový týden postupně zúčastnily oba 2. ročníky našich učňů, byl zaměřen na mladé lidi ve věku od 12 do 19 let, protože mládež je v tomto ohledu prokazatelně nejohroženější skupinou.

Akce proběhla v prostorách SOUz a byla součástí (jedním z témat) komplexního programu specifické primární prevence rizikového chování, který v naší škole realizujeme pro žáky všech ročníků.

V současné době neexistuje žádná účinná proti HIV, proto je prevence v této oblasti zvláště důležitá. Hlavním cílem interaktivního programu bylo informovat žáky o základních pojmech – HIV, AIDS, o způsobech přenosu HIV, způsobech prevence, účinné ochraně a zodpovědnosti za svou sexualitu a sexualitu svého partnera.

Přestože hoši byli ostýchaví ohledně dotazů přímo při akci, později se nám svěřili, že se dozvěděli i některé nové informace a odnesli si praktické rady do partnerského života.

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.