Hrdinství

Hrdinství

2019/2020

Úterní dopoledne 14. ledna bylo na naší škole věnováno interaktivnímu programu neziskové organizace ACET se sídlem v Chrudimi, která svou činnost zaměřuje na programy prevence rizikového chování, s nimiž k nám její lektoři přijíždějí už poněkolikáté. Tentokrát naši školu navštívil opět pan Mgr. František Krampota, jeden z lektorů pro Pardubický kraj.

V rámci tématu, v příbězích „všedních dnů“, se žáci obou třetích ročníků zamýšleli nad osobní zodpovědností jedince, nad vlastním svědomím a svými postoji v konkrétních situacích, jež vyžadují zásadní rozhodnutí.

Zpočátku byli kluci spíše zaražení a nesdílní.  Postupně, hlavně díky skupinové práci se zaktivizovali a byli schopni opouštět svoji komfortní „klidovou“ zónu. Prezentované příběhy a problémy s odvahou a hrdinstvím pak mohli lépe a účinněji, vnímat, chápat i hodnotit. Někteří dokonce byli ochotni svoji vnitřní motivaci a postoje říci nahlas.

S programy ACET i jejich prezentací jsme velmi spokojeni a hodláme ve spolupráci s organizací pokračovat i nadále.

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.