„Tvoje cesta načisto"

workshop PČR

Preventivní program PČR

2022/2023

Ve dvou středečních dnech  17. a 24. května  se hoši z druhých ročníků zúčastnili  workshopu  Policie ČRTvoje cesta načisto„. Tento  program primární protidrogové prevence byl lektorován policejním preventistou praporčíkem  Těšitelem.

Interaktivní program byl založen na promítání skutečného životního příběhu teenagerů, doplňovaném výkladem policisty k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva. Toto téma velmi dobře korespondovalo i s látkou probíranou ve 2.ročníku v předmětu Občanská nauka a pomohlo klukům upevnit právní povědomí týkající se problematiky návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje.

Celý workshop byl proložen soutěžní hrou, kdy si kluci rozdělení do skupin na ´techniky, psovody, vyšetřovatele a experty´ mohli vyzkoušet, jak by postupovali v konkrétních situacích, které jim reálný příběh poskytoval.

V průběhu práce se i velmi otevřeně a bezprostředně diskutovala témata svobody jednotlivce a respektování zákonů. Kluci se ptali, pan praporčík odpovídal a vysvětloval, že zákony mají mládež především chránit před nebezpečími, nikoli nezletilé prvoplánově omezovat, jak si to oni často myslí.

Hlavním předaným poselstvím, které sdíleli i sami hoši  v následné reflexi, bylo vědomí osobní zodpovědnosti za vlastní konání.

                          Rozhodování ve zlomových okamžicích je totiž klíčové                                   a špatná rozhodnutí mají fatální důsledky…

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.