Jezero

Jezero

2019/2020

Takový byl název interaktivní simulační hry, kterou si 2. prosince zahráli žáci prvních ročníků v rámci výuky předmětu Biologie a Ekologie pod odborným vedením lektorů z Ekocentra Paleta v Pardubicích.

 Na příkladu několika továren (řízených našimi hochy coby majiteli) využívajících vodu z blízkého jezera mohli kluci poznat, kam vede touha po zisku za každou cenu a neschopnost dohodnout se na společném řešení problému.

Během aktivit museli hoši prokázat řadu dovedností –  rozpoznat podstatu problému, formulovat návrhy na řešení a hodnotit úspěšnost zvoleného řešení. Cílem hry pak bylo uvědomění si nutnosti vzájemné komunikace a spolupráce při využívání přírodních zdrojů a pochopení podstaty „udržitelného způsobu života“.

 

Milým zjištěním byla skutečnost, že hoši se ve většině chovali velmi ekologicky. To byla sice „rána pod pás“ lektorům, kteří nemohli ve výsledku demonstrovat následky špatného zacházení s přírodou v plné míře, ale nás to potěšilo a kluci byli spokojeni, že byli za své postoje pochváleni.

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.