Naučná
vycházka

téma - příroda živá a neživá

Učení v přírodě

2022/2023

Po předchozí přípravě dne se v úterý 13.září 2022 konala přírodovědná vycházka žáků prvních ročníků.

            Hlavním jejím účelem bylo poznání přírody – živé i neživé- a seznámení se alespoň ve stručnosti s nejbližším okolím našeho učiliště a s charakteristikou krajiny.

            Cílem naší kratší, pěší túry byla vyhlídka nad Chvaleticemi. Cestou žáci poznávali jednotlivé rostliny včetně stromů (lípa srdčitá, bříza bělokorá, borovice vejmutovka, jeřáb obecný, a další).

            Na Chvaletické vyhlídce jsme si zase pro změnu zopakovali  poznatky z geologie i mineralogie a zjistili některé podrobnosti ohledně těžby nerostných surovin v okolí Chvaletic.

            Samozřejmě naše žáky zaujala i údržba krajiny, konkrétně sečení mezí,                 a především  přesné zařízení k tomu určené, a jeho obsluha přímo z traktoru.

            Přes menší počet zúčastněných se naše vycházka vydařila a žáci byli rozhodně spokojeni a získali a upřesnili si některé další své znalosti, které rozhodně do budoucna v praxi využijí.

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.