Technohrátky "naživo"

opět se soutěžilo v SOUz Chvaletice
Technohrátky-zahájení

Technohrátky "naživo"

26.10 2021

Po dlouhé nucené pauze zapříčiněné „covidovým období temna“ se s novým školním rokem projekt Technohrátky  opět vrátil zpět od domácího kutilství do prostředí odborných škol a učilišť. Zájemců o pořádání této akce je mnoho, proto jsme byli velmi rádi, že se „dostalo“ i na nás a zástupy žáků základních škol zavítaly 26. října 2021  do naší školy.

Na přípravě, organizaci a bezproblémovém chodu akce se podíleli všichni zaměstnanci učiliště včetně většiny žáků. Ti dohlíželi na hladký průběh dopravy mezi učilištěm a kulturním domem, asistovali mistrům přímo na jednotlivých pracovištích, doprovázeli čestné hosty, pomáhali při oficiálních „procedurách“., ale hlavně působili jako průvodci a mentoři žákovských skupin během jejich procházení soutěží.

Na zdárném průběhu akce měli samozřejmě podíl i přítomní žáci a žákyně 7 zúčastněných ZŠ z blízkého okolí i oblastí vzdálenějších. Byli jsme rádi, že se v této nesnadné době mohlo dostavit takové množství dětí. Určitě ale nelitovali, stejně jako my coby hostitelská škola, a příjemně překvapeni byli i garanti projektu z pardubického kraje.

Mladí zájemci ze základních škol si mohli vyzkoušet svoji zručnost na několika pracovištích, kterými byly zámečnická dílna, klempírna, kovárna, servisní dílna a motorárna. Znalost dopravních předpisů a dovednosti řízení traktoru si pak zkusili na školním autocvičišti. Ze svého působení na některých dílnách si odnášeli buď celé vlastnoručně zhotovené kované růže a plechové motýlky jako zahradní zápichy, nebo pouze jejich polotovary, to podle míry své zručnosti.

Rovněž paní učitelky a páni učitelé doprovázející své žáky obdrželi stejné dekorační předměty, tentokráte ale precizně vyrobené přímo našimi hochy.

 

Na závěr celé akce tradičně proběhla vědomostní soutěž žákovských týmů a vyhodnocení soutěže završené slavnostním předáním cen výhercům. Z Kulturního domu ve Chvaleticích pak již všichni odjížděli autobusy zpět do svých domovů plni dojmů a nových zkušeností. 

Vědomostní soutěž v KD
Vše probíhá OK
Vše probíhá OK
Úvod k práci na kovárně

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.