„Tajný kryt"

Zámek Pardubice

Program Východočeského muzea

2023/2024

Dne 1. listopadu absolvovali hoši třídy 1.Z spolu s několika žáky z druhého ročníku  interaktivní program s názvem „Tajný kryt“. Pořádá jej pro školy Východočeské muzeum Pardubice a vydali jsme se za ním přímo na Zámek.

V doprovodu zasvěceného průvodce jsme navštívili tajný kryt vybudovaný v padesátých letech během období studené války přímo v zámeckém valu! V případě útoku nepřítele nebo zasažení města radioaktivním spadem mělo z jeho podzemních prostor krajské velitelství civilní obrany řídit záchranné práce.

Hoši se dozvěděli, jak se lidé v takovém případě museli chovat, jak se mohli z krytu dorozumívat s okolím, jak fungovala hygiena a „běžný“ život v podzemí.

Kluci si mohli i osobně vyzkoušet, co obnášelo ručně udržovat v chodu filtraci vzduchu, jak se obsluhuje naftový generátor elektrického proudu nebo jak kontrolovat a nastavovat žádoucí parametry krytu, jako byly teplota či tlak vzduchu. 

 Na závěr se v družstvech vedených „generály“ přenesli   do pomyslné situace blížícího se náletu na Pardubice a zahráli si strategickou únikovou hru. V ní se svými rozhodnutími pokusili ochránit obyvatelstvo a důležité objekty Pardubic před ničivými následky bombardování a potenciálního radiačního nebezpečí.

Většině družstev se to skutečně podařilo a všichni byli zaskočeni, když jsme kvůli dalším objednaným skupinám museli kryt opustit. :-((

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.