Řemeslo

budoucnost...

1. ročník odborné soutěže
Při předávání cen

Soutěž odborných dovedností

2021/2022

V průběhu měsíců března a dubna 2022 proběhl v naší škole 1. ročník místní soutěže zručnosti a odbornosti našich žáků – Řemeslo má budoucnost.

Zapojili se do ní všichni žáci, kteří navštěvují školu, a soutěžili v rámci jednotlivých ročníků.

Po celou dobu práce byli žáci vedeni svými garanty – učiteli odborného výcviku – 

a mohli využívat individuálních konzultací.

„Prváci“ vyráběli hrací kostku, což obnáší zúhlování, rozrýsování a svrtání do tvaru hrací kostky.

„Druháci“ se potýkali na svařovně ve dvou disciplínách – v obloukovém a plamenovém svařování v disciplínách: tupý svar, koutový svar a bezpečnost práce a svařování.

„Třeťáci“ bojovali na více pracovištích: poznávání 10 předmětů, seřízení spojky, ventilů, vstřikovače a světel, diagnostika elektroinstalace a demontáž motoru.

Vyhlášení výsledků, do poslední chvíle tajných, se uskutečnilo v jídelně školy. Tady nejprve vždy vystoupil garant příslušné kategorie, připomněl hodnotící kritéria a pak už konečně vyhlásil prvních sedm míst.

Žáci, kteří se v této sedmičce umístili, dostali diplom a velmi pěkné ceny, jež jistě využijí při své další řemeslné činnosti: šroubováky, klíče, kleště a vítězové Gola sadu.

To, že ŘEMESLO má budoucnost, všichni víme. O tom, že budoucnost má NAŠE NOVÁ SOUTĚŽ, nás přesvědčili sami žáci. Svým nadšením rozhodli nejen o konání ročníku druhého, ale vlastně o zrodu nového rituálu školy.

A jelikož se nám s touto akcí nechtělo hned tak rozloučit, vznikla ve vestibulu výstavka. U stolu s výrobky se žáci scházejí, vše si prohlížejí, diskutují, místy se přou a místy se dobře baví.

 

Mimo soutěž na stůl přibyl ještě panel „PÍSŤÁCI PŘI PRÁCI“, který na rozloučenou se školou připravili žáci třídy 3. B.

Ocenění z 1. ročníku
Ocenění z 2. ročníku
Ocenění z 3. ročníku
Ceny
Hrací kostky - výrobky 1. ročníku
Svary žáků 2. ročníku
"Poznávačka" - část zadání pro 3. ročníky
Instruktáž
´Prváci´ při instruktáži
Detail při práci
... a už se pracuje...
Na dílně při práci
Finální porovnávání výrobků

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.