Projektový den

Turistika

Obří postele

Projektový den - turistika

2020/2021

Pár posledních dnů před závěrem školního roku jsme se snažili hochům zpříjemnit akcemi,  které nebylo možné realizovat v průběhu dlouhých „coronavirových“  měsíců, a kterými jsme chtěli alespoň částečně přispět k stmelení třídních kolektivů. Některé aktivity měly čistě zábavný či sportovní charakter, jiné byly součástí našeho školního vzdělávacího plánu. Jednou z takových byl i projektový den s turistickou náplní.                                                                                                                           Dne 28. 6. 2021 se jej zúčastnily všechny ročníky, kromě třetích, které již docházku ukončily a připravovaly se na závěrečné zkoušky. Třídní učitelé v součinnosti se svými žákovskými kolektivy vymysleli cíl turistického pochodu a trasu odpovídající individuálním schopnostem žáků.

Třída 1.A se vydala do biotopu labských lužin podél pravého břehu řeky s cílem v Týnci nad Labem. Třídy 1.B, 2.A ,B si zvolily za destinaci skalní útvar ´Obří postele´ nad Zdechovicemi, každá však absolvovala trochu jinou trasu.                                                Protože slunce v ten den neúprosně žhnulo, hoši operativně volili trasu krytým územím. Někteří intuitivně, jiní s pomocí mapy, ti nejzdatnější s využitím údajů GPS ve svých mobilních telefonech. I přes to se nám (třída 2.A :-)) podařilo zabloudit. Ale to jenom proto, že jsme se během pochodu dobře bavili a příslušnou odbočku jsme prostě „zakecali“. Vše bylo operativně napraveno, nicméně plánovanou trasu jsme si tím o několik kilometrů prodloužili.                                                                                         Jak je ale vidět z fotografií, očividně to nikomu na dobré náladě neubralo a sil na „blboviny“ zůstalo stále dost. Hoši alias „trpaslíci“ nesoucí z cvičných důvodů obrovskou kládu, kterou při cestě někde sebrali, si dokonce prozpěvovali „ Hola hou, trpaslíci jdou…“a  „Vysoký jalovec…“. Vrcholky Obřích postelí jim zase připomněly slavný film Titanic, jehož neméně slavnou melodii si ke svým pózám dokonce pouštěli jako zvukovou kulisu z mobilních telefonů.

I přes náročné klimatické podmínky jsme dorazili všichni zdrávi, spokojeni a na množství drobných dobrodružství během pochodu budeme rádi vzpomínat.

"Trpaslíci"
"Titanic

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.