Projektový den

Projektový den firmy Husquarna

Projektový den firmy Husquarna

2020/2021

Ještě před tím, než byly nařízením MŠMT uzavřeny školy, stihli naši žáci v rámci odborného výcviku absolvovat zajímavý projektový den.

Akce hrazená z projektu Šablony II byla zrealizována v součinnosti s firmou J. Krajzl – prodej a servis malé zahradní techniky Husqvarna – z Chlumce n/C.

Pracovníci firmy během jednoho výukového dne seznámili přítomné žáky nejen se standardním strojovým parkem Husqvarna, ale i s novinkou roku 2020, kterou je travní sekačka s plněním koše šnekovým dopravníkem. Kromě ukázek provozu, se kterými pomáhal i jeden z našich bývalých absolventů,  měli kluci možnost vlastní manipulace se stroji a byli obeznámeni s jejich údržbou.

Výstupem projektového dne bylo zaučení žáků pro obsluhu strojů malé zahradní techniky.

Přidanou hodnotou a dalším přínosem celé akce bylo rozhodnutí o zakoupení jednoho multifunkčního stroje pro potřeby údržby školního areálu. Tento kompaktní ´RIDER´ funguje  jako travní sekačka, ale spolu s přídavným zařízením jej lze využít i k zametání ploch a úklidu sněhu.

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.