ČOV
Přelouč

projektové vyučování

Projektový den na "ČOVce"

2023/2024

Ve dnech 4., 6. a 11. června absolvovaly postupně všechny naše první ročníky projektový den na čistírně odpadních vod v Přelouči.  

V rámci vyučování předmětů Chemie, Biologie a Ekologie si hoši měli možnost rozšířit vědomosti získané ve škole a zároveň se podrobně obeznámit s provozem a funkcí biologické čistírny odpadních vod.

Prvním ´stanovištěm´ byla ukázka provozu hrubých česel a čerpadel, kde mohli kluci na vlastní oči vidět, jak odpadní vodu poškozují tuky a do odpadu vylévané oleje. Také ale mohli potom sledovat to, jak si i s tímto problém poradí mechanická hladinová stírátka.

Následně byli ´svědky´ procesu anaerobního a aerobního čištění vody s biologickou přísadou.

V jeho závěru  pak mohli viděli přečištěnou a upravenou vodu v odsazovacích nádržích,  z nichž jsou pravidelně odebírány kontrolní vzorky pro KHS. Voda je dokonale čistá, dokonce  tak, že by ji bylo možno použít  jako pitnou. Nicméně, praxe i legislativa má pro ni určenu jinou cestu – vypouštění do blízkého Labe.

Na závěr zajímavého dopoledne se kluci dozvěděli i něco o kalovém hospodářství. 

Přestože to některým hochům v prostředí čističky „moc nevonělo“, ve většině si při střetu s každodenní realitou dokázali uvědomit důležitost náročného procesu trvalého udržování životaschopného přírodního prostředí.

 

Hrubá česla
Hrubá česla
Hrubé nečistoty
Voda zbavená hrubých nečistot
Čerpadla
Čerpadla
Anaerobní nádrže-biologické čištění+aktivační nádrže s miroorganismy
dmýchárna_1.Z
Dmychárna
dmýchárna_2_1.Z
Dmychárna
Nádrže s čistou vodou
Čistá voda - vzorkování
Kalové hospodářství
Hurá - máme čistou vodu!

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.