„Precizní zemědělství"

odborná přednáška pro 3. ročníky

Co nejlepší výsledky hospodaření v souladu s dlouhodobou udržitelností krajiny

2023/2024

V pátek 19. 04. 2024 se ve  školní jídelně konala v rámci rozšiřování odborných znalostí žáků přednáška na téma „Precizní zemědělství„.

      Pro žáky třetích ročníků ji  zorganizovali učitelé odborných předmětů v součinnosti  s podnikem Agrometall s.r.o. Heřmanův Městec, resp. jeho obchodním a ekonomickým ředitelem Ing J. Donátem.

Dva přednášejí, Ing. R. Malina a odborný pracovník T. Houdek, během dvou hodin přiblížili chlapcům tuto specifickou problematiku, jak nejlépe to jen bylo možné. 

„Precizní zemědělství“ je novým trendem současného hospodaření, do budoucna se však jeví jako zcela nezbytná  podstata moderního zemědělství. Jedná se o ucelený systém agrotechnických opatření. Jeho cílem je uvádět do praxe takový technický        a technologický potenciál, který umožní dosažení ekologicky, energeticky a ekonomicky nejlepších výsledků při zachování kulturní krajiny a  její dlouhodobé udržitelnosti.

Kluci se dozvídali spoustu nových informací a některé z nich téma doslova „chytlo“…

Touto cestou  všem organizátorům i přednášejícím děkujeme za vstřícnost, s níž se celé „akce“ zhostili.

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.