Nová
divadelní
sezóna

říjen ve VČD

Začátek divadelní sezóny

2023/2024

S příchodem nového školního roku opět pokračujeme v dlouholeté tradici abonentských divadelních představení. Namísto ukončivších žáků nastoupili noví a „jedeme dál“… 🙂

V říjnu jsme navštívili hned dvě představení.

V ´mateřské´ budově divadla to byla hra A. Ayckbourna „Intimní rizika na veřejných místech“. Jednalo se o volně se překrývající útržky obyčejných lidských příběhů , které se postupně spojují v celkový obraz současného života v městské izolovanosti. 

Na Malé scéně ve dvoře jsme pak  viděli dramatizaci románu V. Woolfové „Orlando“. Jde o fiktivní životopis mladého šlechtice, který prochází dějinami nejdříve jako muž, později jako žena, a hledá smysl života. Touží po vznešeném citu, lásce, neutuchající vášni, ale i slávě a nesmrtelnosti.

Tato hra  byla pro naše žáky velmi náročná na pochopení a vyžadovala poměrně obsáhlé následné dovysvětlování. Inscenace byla plná obraznosti, představ, časových skoků a prolínání, kde se objevují události fiktivní i reálné. Vizuální zpracování a volba jazykových prostředků však byly klukům blízké, takže při celkovém zhodnocení se jim představení vcelku líbilo.

Intimní rizika na veřejných místech
Orlando

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.