Matematická soutěž

školní kolo

Kluci si to "spočítali"...

2022/2023

V průběhu měsíce ledna probíhala na naší škole jednotlivá obtížnostní kola matematické soutěže.

Žáci prvních ročníků v ní měli prokázat své znalosti z témat: číselné obory, procenta, poměr, mocniny a mnohočleny.

Žáci druhých ročníků si „střihli“ rovnice, nerovnice a úlohy na řešení pravoúhlého trojúhelníku. 

Ve třetím ročníku se potýkali s lineární, lomenou i kvadratickou funkcí  a s výpočty povrchů a objemů těles.

Všichni účastníci odvedli skvělou práci, za kterou byli také odměněni. 🙂

 

Poslední přípravy...
Filip G. a Jakub M. z 1.B
Předávání diplomů a cen před celou třídou
Filip H. z 2.A
Mikuláš P. z 2.A
Tomáš M. z 2.A
Lukáš R. a Filip H. z 3.A
Ceny pro nejúspěšnější "matematiky"
Odměna za to stála...!

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.