"Sihelský"-
-Kolín

projektový den odborných předmětů

Projektový den ve firmě DS Sihelský s.r.o. v Kolíně

2023/2024

FirmaDS Sihelský s.r.o., která je členem skupiny DS Holding a.s. patří v současné době svou kvalitou a rozsahem k předním firmám ve Středočeském kraji, zabývajícím se dopravními, servisními a logistickými službami. Kromě nabídky nákladní dopravy (kamionová přeprava, spedice), zajišťují i servis a opravy nákladních vozidel.

A právě v tomto podniku strávili ve čtvrtek 23. května  naši žáci prvních a druhých ročníků svůj odborný projektový den . Zorganizovali ho pro ně vyučující odborných předmětů, ale veškeré ostatní zajištění, včetně dopravy ze SOUz a zpět, obstarala firma. Na místě samotném bylo pro kluky  přichystáno studené občerstvení i teplé polední jídlo a po celou dobu měli zajištěn pitný režim.

Aby se  všech asi 50 žáků mělo možnost důkladně obeznámit s rozsáhlým provozem podniku, byli svými průvodci rozděleni do 8 „ pracovních“ skupin, které si při procházení areálem firmy vzájemně nepřekážely.

Hoši se tak postupně seznámili s početnou technikou pro pozemní práce a s provozem truck servisu. Vlastnoručně si  vyzkoušeli zapřahání silničního tahače návěsu i práci s čelním nakladačem a pásovým bagrem. Zaměstnanci firmy hochům rovněž předvedli proces diagnostiky geometrie podvozku a brzd nákladních automobilů.

Třešinkou na dortu a odpočinkem, nikoli však pro mozek, bylo pro kluky nahlédnutí  do ´elektronického zázemí´ veškerého provozu a ukázky práce se softwarem.

Žákům se tento projektový den v reálné firmě moc „zamlouval“. Podle jejich slov hodně viděli, mnoho se dozvěděli, něco i přiučili a hlavně si mohli vše osobně vyzkoušet. Doprovázející učitelé  hodnotili akci zejména z pohledu bezvadné organizace, perfektního zajištění a profesionálního přístupu jako vůbec nejlepší odbornou exkurzi, kterou kdy s žáky absolvovali.

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.