Turistikou
za chemií
a ekologií

projektový den na ČOV
Nádrž ČOV (2)

Projektové vyučování na ČOV

2021/2022

8. června proběhlo dlouho plánované projektové vyučování chemie, ekologie a tělesné výchovy určené pro 1. ročníky.

        Realizováno bylo na čističce odpadních vod v Přelouči, kde bylo spojeno i s odbornou exkurzí, a kam se žáci „dopravili“ pochodem z vlakového nádraží.

          Ač přímo na sv. Medarda, byl to jediný den, který byl vlastně slunečný, takže byl   i pro účely turistiky využít výborně.

          Na čističce byl na příchozí již výborně připraven dvoučlenný tým techniků, kteří hochy postupně provedli areálem a obeznámili s celým procesem čištění. U každé jednotlivé operace vysvětlili vše potřebné a kluci si veškerou technologii mohli vždy důkladně prohlédnout. Po zodpovězení svých četných  dotazů pak kluci sami odpovídali na otázky, které jim technici kladli, a pak i na další, které jim připravili vyučující, a jež vycházely z látky probírané ve škole (anaerobní procesy, využívání bakterií a  flokulantů pro srážení a separaci kalů, ekologie…)

 Hoši mohli dále na vlastní oči vidět, jak odpadní vodu poškozují tuky a do odpadu vylévané oleje. Také ale mohli sledovat to, jak si i s tímto problém nakonec poradí mechanická hladinová stírátka. Všichni jsme s úžasem  pozorovali, jak je na konci celého procesu produkována naprosto čistá voda. Tu by bylo možno použít dokonce jako pitnou, ale praxe i legislativa má pro ni určeno vypouštění do blízkého Labe.

          Skupina žáků ubytovaných na DM ještě po návratu do Chvaletic stihla oběd, který pro nás pracovníci jídelny udrželi krásně teplý. Ještě nad moravskými vrabci s bramborovým knedlíkem a špenátem tak potom doznívaly poslední zážitky z tohoto vydařeného zajímavého „vyučovacího“ dne.

 

Výklad technika obsluhy
Vnitřní zařízení
To jsem z toho ale jelen...
Odborný výklad
Ukázka provozu
Kluci dorazili
Nádrž ČOV (3)

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.