Adaptační
pobyt

3. ročníky
Vzděláváme se

"Třeťáci U Letadla"

4. - 6. 10. 2021

Do třetice všeho dobrého jsme ve dnech 4. – 6. října 2021 absolvovali poslední adaptační pobyt hrazený z projektu KAP Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, tentokráte se závěrečnými ročníky. Žáci tříd 3. A a 3. B měli vzhledem ke své pozici končících ročníků specificky zaměřený program, který pro ně připravili třídní učitelé ve spolupráci s učiteli odborného výcviku.

   Během dlouhotrvající distanční výuky byly již fungujících třídní kolektivy odloučeny, došlo k narušení standardních návyků školní práce, u některých žáků ochabla i manuální zručnost.

   V programu kurzu jsme se proto snažili především o „revitalizaci“ vzájemných vztahů v kolektivu, „znovunastartování“ studijních návyků a formou her i o rozvoj manuálních dovedností. Během exkurzí a workshopů si kluci mohli rozšířit i své odborné znalosti a všeobecný rozhled.

   Největší ohlas měly praktické ukázky práce záchranářů ze sečské základny, kteří, přes svou vytíženost a doslova mezi jednotlivými výjezdy, přijeli za námi do kempu a předvedli své umění. Jejich náročná práce zdůraznila důležitost předcházení nehodám, zejména v silniční dopravě.

   Exkurzi do nitra hráze sečské přehrady nám zprostředkoval pan hrázný i s ukázkou provozu stoletého, přesto stále plně a bezporuchově funkčního ovládacího mechanismu od firmy Škoda. Jeho jednotlivé komponenty se kluci snažili identifikovat a popisovat jejich funkci. Na závěr nám pan hrázný předvedl v akci krizové odpouštění hladiny pro případ nutnosti. Ten rámus a síla vody byly i pro kluky neuvěřitelné…

   Workshop „Volby v praxi“ vedený pracovnicí Městského úřadu v Heřmanově Městci byl cíleně zařazen do programu vzhledem k aktuálnímu termínu sněmovních voleb a skutečnosti, že většina žáků 3. ročníků jsou prvovoliči. Výsledné pracovní listy byly vyhodnoceny a „nejzdatnější“ skupiny z každé třídy odměněny drobnými propagačními předměty.

   Do motoru školního automobilu se kluci „ponořili“ s učitelem odborného výcviku v rámci praktického diagnostického cvičení, dále řešili záležitosti konstrukce motorových vozidel a s pomocí audio a video projekce diskutovali o situacích v silničním provozu. Došlo i na angličtinu, v pracovních listech si procvičili odbornou terminologii své budoucí profese.

   Počasí nám během prvních dvou dnů ještě přálo, takže jsme relativně krátký čas pobytu zužitkovali beze zbytku. Nechyběla samozřejmě ani zábava, sport, výlety, hry, táborák s opékáním, a hlavně spousta dobré nálady.

   A takto naladěni vyrážíme vstříc poslednímu školnímu roku a závěrečným zkouškám…!

 

 

S plným žaludkem jde vše líp
Chvíle soustředění...
Odpočinek
Profesní chvilky
Výroba potisku triček
Společné chvíle u her
Společné chvíle před spaním
Opékáme a povídáme si
Bylo nám fajn a byla legrace

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.