Znovu
na Seči

adaptační pobyt 3. ročníků

Opět jsme se sešli "U Letadla"

2022/2023

Ve dnech 14. až 16. září 2022 se uskutečnil adaptační pobyt obou tříd třetích ročníků na Seči. Ubytovaní jsme byli opět v autokempu U Letadla, ovšem tentokrát výhradně v chatkách tak, jak si to na rozdíl od loňska všichni přáli.

            Letos nám však počasí velmi hrubě nepřálo. Od našeho příjezdu ve středu ráno až do odjezdu v pátek odpoledne pršelo téměř v jednom kuse, někdy i docela hustě a veškeré oblečení i obuv jsme měli zcela rozmáchané, neboť jej nebylo možno v chatkách usušit. Také skoro všechen náš program byl plánován na venkovní činnosti.

            Dlužno ale říci, že nám tyto „drobné“ nepřízně okolností absolutně neubraly na náladě a elánu, ba naopak, povzbuzovalo nás to s živly se utkávat, jak je i patrno z přiložených fotografií.

            Hned po příjezdu ve středu ráno jsme vyrazili na procházku přes celou pláž Sečské přehrady až ke vzdálenému ostrohu. Tam jsme na “našem” místě, od loňska známém, pořídili skupinové fotografie a uspořádali soutěž v házení žabek do vody. To však nebylo pro adrenalin některých žáků dostatečné, a tak se např. Vojta vypravil přímo si v přehradě zaplavat. Byl docela překvapený, jak “krásně teplá”, dle jeho slov, voda byla!

            Po obědě jsme se vypravili do místní hasičské zbrojnice, kde jsme měli vyjednánu exkurzi, která nás velmi překvapila svou kvalitou, úrovní a připraveností. Prohlédli jsme si všechna vozidla i čluny, dostali velmi zajímavé a potřebné zdravotnické školení a kluci si mohli veškerou techniku v rámci možností i vyzkoušet.

            Čas nám zbyl ještě na letmou prohlídku města Seč, drobné nákupy laskomin, a odpoledne bylo pryč. Po večeři jsme zkusili v dešti zapálit táborák, což se sice povedlo, ale dlouho jsme u něj nevydrželi. Zahráli jsme si ne více než 5 písniček, poté déšť zesílil natolik, že nebylo možné se venku již déle zdržovat. Museli jsme prchnout do chatek – alespoň se šlo brzo spát.

          Druhý den dopoledne proběhl workshop s Ing. Jankovskou, místostarostkou Heřmanova Městce, na téma volby, které je v tuto dobu mimořádně aktuální zejména s ohledem na ´prvovoličské´ zkušeností žáků 3. ročníků.   

         Po obědě jsme poměrně brzy vyrazili na hlavní túru – na zříceninu hradu Oheb nad Sečskou přehradou. Protože se však nedalo projít přes hráz kvůli jejím opravám, vydali jsme se cestou spodem, kolem staré elektrárny, kde jsme si tak alespoň měli možnost prozkoumat původní, dřevěné potrubí. Cesta dále vedla uzoučkou lávkou přes Chrudimku do strmého stoupání, prakticky až na hrad. Cestou zpět ´5 našich statečných´ lávkou pohrdlo a Chrudimku přebrodili. Ne dost na tom, že Chrudimka, vytékající zespodu hráze má teplotu 5-6° C !!

            Před večeří jsme si opět připravili ohniště a zásoby dřeva a hned po ní zažehli slavnostně táborák. Tento večer nám počasí přálo trochu více, po drobném dešti došlo dokonce k jeho téměř naprostému utišení. Opekli jsme si buřty, vyprávěli, zahráli a zazpívali, všeho dosyta.

           Poslední den jsme se po snídani, úklidu a předání chatek pustili do našeho závěrečného naplánovaného programu, kterým byla výroba památečních sečských triček. Dalo se dohromady několik týmů, které pomocí foukacích barev a dalších pomůcek společně pracovalo na designu a vlastní výrobě. Trička byla potom vystavena a týmy se se svojí společnou prací vyfotografovaly.

            Po obědě, kdy už se jen čekalo na autobus se teprve roztrhala obloha, všudypřítomný déšť ustal a dokonce problesklo na pár minut i sluníčko!

Jenomže bohužel, tou dobou jsme již ze Seče odjížděli… Přes všechny nepřízně přírody ale opět plni zážitků a dojmů, které nám jako vzpomínky ještě dlouho, dlouho zůstanou!

První foto na pláži
Odvážný otužilec Vojta
Voda teplejší než vzduch ....
"Vyslunění" se po koupeli
05 Soutěž v házení žabek - kopie
Soutěž v házení žabek
06Eliška chtěla odplout do teplých krajů - kopie
Eliška chtěla odplout do teplých krajů
Na exkurzi u hasičů
Kluci si to užívají...
Technika v hasičském voze
Výherci workshopu o volbách
Staré potrubí pro elektrárnu
Tudy proudila voda z přehrady
Oheb-vyhlídka + 3.B s třídním
3.A s třídním na Ohebu nad přehradou
Brodění přes Chrudimku na zpáteční cestě
19 Přípravy na táborák
Přípravy na táborák
21 Opékání a ohřívání se
Opékání a ohřívání se
22 Jarda-rocker i tramp
Jarda - rocker i tramp
Výroba triček
Výtvarné studio
Designérský a výrobní tým
A dílo je hotovo...
Čekání na odjezd a první sluníčko

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.