Řemeslo má
budoucnost

2. ročník místní odborné soutěže

Naši hoši dělají "své" řemeslo rádi !

2022/2023

Po loňském úspěšném prvním ročníku probíhala během dubna v naší škole v již podruhé soutěž odborných znalostí a dovedností žáků – Řemeslo má budoucnost.

Zapojili se do ní opět všichni žáci, kteří soutěžili v rámci jednotlivých ročníků.

Kluci z prvního ročníku vyráběli hrací kostku „na přesnost“ provedení (zúhlování, rozrýsování, svrtání), což pro mnohé opět nebylo úplně jednoduché.

´Druháci´ po testu z bezpečnost práce a teorie svařování předvedli své dovednosti v obloukovém a plamenovém svařování (tupý svár, koutový svár).

´Třeťáci´ soutěžili v opravárenských dovednostech („poznávačka“ předmětů, seřízení spojky, ventilů, vstřikovače a světel, diagnostika elektroinstalace a demontáž motoru), ale samozřejmě, že ani oni nebyli ´ušetřeni´ teoretické části.

Slavnostní vyhlášení s netrpělivostí očekávaných výsledků proběhlo 12. května v jídelně školy za přítomnosti všech žáků i pedagogů školy. Spolu se zástupci vedení školy předávali dary oceněným i čestní hosté – starostka města Chvaletic paní R. Dymešová a odborník z praxe, náš bývalý absolvent, pan Hladík.

Vždy sedm nejlepších hochů z každé kategorie obdrželo diplomy, drobné dárkové balíčky s „mlsky“, ale hlavně velmi užitečné ceny v podobě rozličného nářadí.

Už se všichni těšíme na další ročník…!  😊

Sešlo se nás hodně...
Chvíle napjatého očekávání
Zasloužený potlesk pro oceněné
Ocenění z 1. ročníku - výroba hrací kostky
Ocenění z 2.ročníku - plamenové svařování
Ocenění z 2.ročníku - obloukové svařování
Ocenění z 3.ročníku - ´opravárenství´

„Den, kdy se
mlčelo"

zážitkový workshop v Pardubicích

„Den, kdy se mlčelo“ – zážitkový workshop v Pardubicích

2019/2020

Stejně jako třetí, druhý tak i oba první ročníky našich učňů se postupně zúčastnily půldenní „pracovní historické dílny“ v pardubickém divadle Exil.

Tentokráte si kluci prožili atmosféru české vesnice v období vyvlastňování a kolektivizace 50. let minulého století.

Netradiční formou, která kombinuje prožitkovou výuku s osobnostní a sociální výchovou se tak seznámili s historickými skutečnostmi i rozporuplnostmi, kterým tehdy lidé čelili. S využitím simulace a hraní rolí se vciťovali do úloh a pozic jednotlivců i skupin ve vesnickém prostředí a pozvolna odhalovali a uvědomovali si potřebu bránit se zlu a bezpráví.

Pracovali opět s radostí  a znovu byli pochváleni samotnými lektory za bezproblémové chování a vstřícný přístup ke spolupráci nad zadanými úkoly.

I nás to těší a jsme na hochy pyšní, což by jistě na spoustě podobných škol možná říci nemohli…

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.