„Den, kdy se
mlčelo"

zážitkový workshop v Pardubicích

„Den, kdy se mlčelo“ – zážitkový workshop v Pardubicích

2019/2020

Stejně jako třetí, druhý tak i oba první ročníky našich učňů se postupně zúčastnily půldenní „pracovní historické dílny“ v pardubickém divadle Exil.

Tentokráte si kluci prožili atmosféru české vesnice v období vyvlastňování a kolektivizace 50. let minulého století.

Netradiční formou, která kombinuje prožitkovou výuku s osobnostní a sociální výchovou se tak seznámili s historickými skutečnostmi i rozporuplnostmi, kterým tehdy lidé čelili. S využitím simulace a hraní rolí se vciťovali do úloh a pozic jednotlivců i skupin ve vesnickém prostředí a pozvolna odhalovali a uvědomovali si potřebu bránit se zlu a bezpráví.

Pracovali opět s radostí  a znovu byli pochváleni samotnými lektory za bezproblémové chování a vstřícný přístup ke spolupráci nad zadanými úkoly.

I nás to těší a jsme na hochy pyšní, což by jistě na spoustě podobných škol možná říci nemohli…

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.