Studium učebních oborů Opravář zemědělských strojů i strojní mechanik probíhá střídavě v teoretickém vyučování a v odborném výcviku. Jednotlivé cykly se mění po týdnech v průběhu celého studia. Žáci v odborném výcviku vykonávají práce cvičné i práce produktivní, za které jim náleží odměna.
Kromě toho žáci za řádné plnění svých povinností mohou být zařazeni do stipendijního programu.

Do stipendijního programu jsou zařazeni žáci učebního oboru:

  • Opravář zemědělských strojů (4155H/01)

  • Strojní mechanik (2351H/01)

Stipendijní program platí od 1.9.2014 počínaje 1. ročníkem (podle výsledků žáků na konci 1. pololetí budou dostávat stipendia ve 2. pololetí školního roku, podle výsledků žáků na konci 2. pololetí budou dostávat stipendia v 1. pololetí následujícího školního roku atd.)

Kritéria stipendijního programu:

Hodnocení žáka z odborného výcviku - výborný nebo chvalitebný
Žák nesmí mít v hodnoceném období žádnou neomluvenou absenci
Žákovi nesměla být uložena důtka ředitele školy, ředitel nerozhodl o jeho podmíněném vyloučení.
Celkové hodnocení za hodnocené období - prospěl nebo prospěl s vyznamenáním (v řádném termínu)
Chování hodnoceno stupněm 1 - velmi dobré
 
Výše stipendia (za měsíc)
ročník hodnocení z OV - výborný hodnocení z OV - chvalitebný
1. 400 Kč 300 Kč
2. 500 Kč 300 Kč
3. 600 Kč 400 Kč

 

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací