Strojní mechanik (23-51-H/01)

Učební obor Strojní mechanik (dříve zámečník) je vhodný pro chlapce i dívky. Získání znalostí jím umožní samostatné pracovní činnosti při opravách, montážích a seřizování strojů a zařízení. Osvojí si dovednosti při ručním zpracování kovů, základech obrábění (soustružení, frézování, vrtání). Dále se naučí číst technickou dokumentaci, měření a kontrola výrobků. Úspěšným vykonáním závěrečných zkoušek získá výuční list.

Výhoda 

  • získání svářecího oprávnění pro svařování elektrickým obloukem v CO2

Uplatnění absolventů

absolventi jsou velmi žádáni v provozech různých montážních skupin, opravárenských dílen, výrobních provozech apod.

 

Učební plán: Strojní mechanik
předmět 1. ročník 2. ročník 3.ročník
Český jazyk 2 2 1
Anglický jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 1 1 1
Fyzika 1 1 1
Tělesná výchova 1 1 1
Základy ekologie 1 - -
Informatika 2 1 -
Strojnictví 2 2 2
Strojírenská technika 2 2  
Technologie oprav 3 3 3
Ekonomika - - 2
Odborný výcvik 15 17,5 17,5

Podmínky pro přijetí

Na 3-leté učební obory se přijímací zkoušky nekonají. O pořadí uchazečů rozhoduje prospěch ze základní školy. Bodován je průměrný prospěch a prospěch z matematiky, fyziky a českého jazyka z obou pololetí 8.třídy a první pololetí 9.třídy základní školy. Podrobnosti viz přijímací řízení pro šk. rok 2018/2019.
Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací