Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01)

Učební obor Opravář zemědělských strojů je určen pro chlapce i děvčata. Během studia žáci získají znalosti a dovednosti z ručního zpracování kovů, základů obrábění (soustružení, frézování), kovářských a klempířských prací. Dále se teoreticky i prakticky seznámí s montáží, demontáží a opravami zemědělských strojů a přívěsů, traktorů, osobních a nákladních automobilů. Součástí výuky je i bezplatné získání svářečských průkazů na plamen a el.oblouk(Z-G1, Z-E1) a řidičské oprávnění skupin B,T,C. Úspěšní absolventi mohou pokračovat na 2-letém nástavbovém studiu nebo jiným navazujícím studiem získají úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.
 

Praxe

Učební obor je bohatě dotovaný praxí uskutečňovanou v dílnách odborného výcviku a v druhém ročníku navíc jsou žáci vysíláni do smluvních firem, kde získávají část zkušeností při servisních a montážních pracech.
V roce 2019 jsou to tyto smluvní firmy:
  • Cerea Dašice
  • Agrometall s.r.o. Nový Dvůr u Heřmanova Městce
  • ZD Chýšť
  • Liponova a.s. Lipoltice
  • ZOS Kačina a.s.

Vždy jsou vybírány moderní perspektivní firmy, které mají progresivní techniku a žáci mají dostatek možnosti se s touto technikou seznámit.

Někteří žáci mají možnost v rámci individuální praxe pracovat na svém budoucím pracovišti.

Výhody učebního oboru

  • bezplatné získání svářečských průkazů na plamen a el.oblouk (Z-G1, Z-E1)
  • získání svářečského průkazu na svařování v ochranné atmosféře CO2 za režijní náklady
  • získání svářečského průkazu na svařování nerezu v ochranné atmosféře Ar za režijní náklady
  • kurz obsluhy vysokozdvižných vozíků
  • kurz obsluhy sklízecích mlátiček

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru mají široké uplatnění jak v zemědělském opravárenství, stavebnictví, správě cest a komunikací tak i v autoservisech při opravách osobních a nákladních automobilů. Velmi často se také uplatňují v hasičském záchranném systému. Dále mohou pracovat jako zámečníci, svářeči, obráběči kovů, kováři, klempíři, topenáři řidiči apod.

 

Učební plán: Opravář zemědělských strojů
předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk 2 2 1
Anglický jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 2 1 1
Fyzika 1 1 1
Tělesná výchova 1 1 1
Biologie ekologie 1/0 - -
Informatika 2 1 -
Technické kreslení 1,5 - -
Strojnictví 1 - -
Strojírenská technologie 1,5 - -
Technologie oprav 1,5 2 -
Chemie 0/1 - -
Motorová vozidla - 2/1 4/5
Řízení motorových vozidel - 0/1 2/1
Zemědělské stroje a zařízení    - 2,5 2,5
Ekonomika - - 2
Základy zemědělské výroby - 2 -
Odborný výcvik 15 17,5 17,5

Podmínky pro přijetí

Na 3-leté učební obory se přijímací zkoušky nekonají. O pořadí uchazečů rozhoduje prospěch ze základní školy. Bodován je průměrný prospěch a prospěch z matematiky, fyziky a českého jazyka z obou pololetí 8.třídy a první pololetí 9.třídy základní školy. Podrobnosti viz přijímací řízení pro šk. rok 2018/2019.
Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací