Mechanizace a služby – (41-45-M/01)

Druh studia: Střední vzdělání s maturitou - denní forma
studium určeno pro chlapce i dívky se zájmem o techniku.
 
Uplatnění absolventa v zemědělských provozech i mimo ně
Absolvent se uplatní v mechanizovaných provozech při využívání zemědělské techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami  techniky, diagnostickou a servisní činností, dále i v oblasti prodeje zemědělské, dopravní a manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro zemědělství, stavebnictví, opravárenství a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, v hospodaření s odpady, jakož i v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů. Absolvent se uplatní zejména jako technik, vedoucí nebo technik v opravnách a zařízeních poskytujících další servisní služby, prodejce techniky a pracovník v poradenských službách, jako farmář nebo samostatný podnikatel v obchodu se zemědělskou technikou, náhradními díly, nářadím a materiálem pro provoz této techniky, v kovovýrobě či renovacích, jako technik v dopravních firmách, v obchodnětechnických útvarech podniků, ve státní a obecní správě apod.
Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupin T, B, C, svářečský kurz. Je možno získat další kvalifikační oprávnění i pro ostatní techniku formou organizovaných kurzů
Nedílnou součástí praktické výuky jsou praxe v moderních provozech, odborné exkurze, návštěvy výstav a předvádění nové techniky.

 

Podmínky přijetí

Viz Přijímací řízení (Kritéria pro přijetí ...)

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací