Ředitel SOUz vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021

Protože kapacita školy je vyšší než počet platných přihlášek ke studiu, vyhlásil ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení ke studiu učebního oboru Opravář zemědělských strojů.

Kritéria budou stejná jako v 1. kole.

Datum vyhlášení:   15.června 2020

Termín ukončení zasílání přihlášek:  30.června 2020

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno v krátké lhůtě po ukončení 2. kola přijímacího řízení. Pro potvrzení zájmu studovat na naší škole zájemce odevzdá vyplněný zápisový lístek do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení. (výsledky budou zveřejněny na této stránce)

Přihlášky se všemi náležitostmi zasílejte na adresu školy.

 

Výsledek 1 kola přijímacího řízení pro školní rok 2020-21

Datum zveřejnění 22.4. 2020

 

Registrační číslo uchazeče pořadí Výsledek přijímacího řízení   Registrační číslo uchazeče pořadí Výsledek přijímacího řízení
SOUz/187/2020 1 byl přijat ke studiu   SOUz/166/2020 28 byl přijat ke studiu
SOUz/177/2020 2 byl přijat ke studiu   SOUz/236/2020 29 byl přijat ke studiu
SOUz/205/2020 3 byl přijat ke studiu   SOUz/194/2020 30.-32. byl přijat ke studiu
SOUz/232/2020 4.-5. byl přijat ke studiu   SOUz/183/2020 30.-32. byl přijat ke studiu
SOUz/171/2020 4.-5. byl přijat ke studiu   SOUz/170/2020 30.-32. byl přijat ke studiu
SOUz/185/2020 6 byl přijat ke studiu   SOUz/220/2020 33.-34. byl přijat ke studiu
SOUz/168/2020 7 byl přijat ke studiu   SOUz/178/2020 33.-34. byl přijat ke studiu
SOUz/163/2020 8 byl přijat ke studiu   SOUz/197/2020 35.-36. byl přijat ke studiu
SOUz/200/2020 9 byl přijat ke studiu   SOUz/176/2020 35.-36. byl přijat ke studiu
SOUz/198/2020 10 byl přijat ke studiu   SOUz/186/2020 37 byl přijat ke studiu
SOUz/218/2020 11.-12. byl přijat ke studiu   SOUz/207/2020 38 byl přijat ke studiu
SOUz/172/2020 11.-12. byl přijat ke studiu   SOUz/184/2020 39.-42. byl přijat ke studiu
SOUz/174/2020 13.-14. byl přijat ke studiu   SOUz/169/2020 39.-42. byl přijat ke studiu
SOUz/199/2020 13.-14. byl přijat ke studiu   SOUz/231/2020 39.-42. byl přijat ke studiu
SOUz/196/2020 15 byl přijat ke studiu   SOUz/164/2020 39.-42. byl přijat ke studiu
SOUz/226/2020 16 byl přijat ke studiu   SOUz/238/2020 43.-47. byl přijat ke studiu
SOUz/234/2020 17 byl přijat ke studiu   SOUz/193/2020 43.-47. byl přijat ke studiu
SOUz/209/2020 18 byl přijat ke studiu   SOUz/210/2020 43.-47. byl přijat ke studiu
SOUz/180/2020 19.-20. byl přijat ke studiu   SOUz/182/2020 43.-47. byl přijat ke studiu
SOUz/224/2020 19.-20. byl přijat ke studiu   SOUz/165/2020 43.-47. byl přijat ke studiu
SOUz/201/2020 21 byl přijat ke studiu   SOUz/208/2020 48.-51. byl přijat ke studiu
SOUz/203/2020 22 byl přijat ke studiu   SOUz/167/2020 48.-51. byl přijat ke studiu
SOUz/237/2020 23.-24. byl přijat ke studiu   SOUz/188/2020 48.-51. byl přijat ke studiu
SOUz/175/2020 23.-24. byl přijat ke studiu   SOUz/202/2020 48.-51. byl přijat ke studiu
SOUz/225/2020 25.-27. byl přijat ke studiu   SOUz/162/2020 52.-53. byl přijat ke studiu
SOUz/149/2020 25.-27. byl přijat ke studiu   SOUz/159/2020 52.-53. byl přijat ke studiu
SOUz/233/2020 25.-27. byl přijat ke studiu   SOUz/195/2020 54 byl přijat ke studiu

odevzdejte (nejvhodněji pošlete doporučeně poštou) ZÁPISOVÝ LÍSTEK pro potvrzení úmyslu studovat v SOUz Chvaletice učební obory -
Lístek musí být podepsán uchazečem a zákonným zástupcem, s případným dalším vyplněním Vám pomůžeme.
Lístek můžete odevzdávat již nyní. Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 13 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky (tj. odevzdání do 22.6.2020). 
 

Schůzka s budoucími žáky 1. ročníku se bude konat nebude. Zákonní zástupci žáků, kteří odevzdali zápisový lístek, obdrží všechny potřebné informace písemnou formou v měsíci červnu.   Upřesnění některých dotazů bude zveřejněno v části aktuality.

 

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 22. 4. 2020
rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče - není nutné doručovat písemně
rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou
zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na odvolání

Obory středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou:

41-45-M/01 Mechanizace a služby

Tento obor nebude ve školním roce 2020/2021 otevřen
 

Obory středního vzdělání s výučním listem:

a) 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.

Počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 60

Přijímací zkoušky se nekonají. V případě zájmu převyšujícího kapacitní možnosti zvoleného oboru o přijetí rozhoduje pořadí.

Podmínka přijetí - prospěl v 8. nebo 9.ročníku základního vzdělávání

- zdravotní způsobilost pro práci opraváře zemědělských strojů - potvrzená lékařem na přihlášce.

Kritéria pro stanovení pořadí v 1.kole přijímacího řízení:

  1. a) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 8.třídy
  2. b) prospěch Ma, Fy, Čj za 2.pololetí 8.třídy
  3. c) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 9.třídy
  4. d) Ø prospěch z vybraných předmětů v 1.pololetí 9.třídy
hodnocení za jednotlivé předměty:
1               5 bodů 
2               3 body 
3               2 body 
4               0 bodů 
5              -1 bod
hodnocení z předmětů ČJ, AJ, M, F, CH, Z, PŘ, ON    Ø prospěch:
1               40 bodů
1,1            38 bodů
1,2            36 bodů
.
.
.
2,9              2 body
3                 0 bodů
Celkový součet bodů určí pořadí. V případě shodného počtu bodů o pořadí rozhoduje hodnocení z předmětu matematika v pololetí 9. ročníku.

 b) 23-51-H/01 Strojní mechanik.

Počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 30
Přijímací zkoušky se nekonají. V případě zájmu převyšujícího kapacitní možnosti zvoleného oboru o přijetí rozhoduje pořadí.
Podmínka přijetí - prospěl v 8. nebo 9.ročníku základního vzdělávání
- zdravotní způsobilost pro práci strojního mechanika - potvrzená lékařem na přihlášce.
Kritéria pro stanovení pořadí v 1.kole přijímacího řízení:
  1. a) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 8.třídy
  2. b) prospěch Ma, Fy, Čj za 2.pololetí 8.třídy
  3. c) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 9.třídy
  4. d) Ø prospěch z vybraných předmětů v 1.pololetí 9.třídy
hodnocení za jednotlivé předměty:
1               5 bodů 
2               3 body 
3               2 body 
4               0 bodů 
5              -1 bod
hodnocení z předmětů ČJ, AJ, M, F, CH, Z, PŘ, ON    Ø prospěch:
1               40 bodů
1,1            38 bodů
1,2            36 bodů
.
.
.
2,9              2 body
3                 0 bodů
Celkový součet bodů určí pořadí. V případě shodného počtu bodů o pořadí rozhoduje hodnocení z předmětu matematika v pololetí 9. ročníku.
Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací