Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 22. 4. 2020
rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče - není nutné doručovat písemně
rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou
zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na odvolání

Obory středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou:

41-45-M/01 Mechanizace a služby

Tento obor nebude ve školním roce 2020/2021 otevřen
 

Obory středního vzdělání s výučním listem:

a) 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.

Počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 60

Přijímací zkoušky se nekonají. V případě zájmu převyšujícího kapacitní možnosti zvoleného oboru o přijetí rozhoduje pořadí.

Podmínka přijetí - prospěl v 8. nebo 9.ročníku základního vzdělávání

- zdravotní způsobilost pro práci opraváře zemědělských strojů - potvrzená lékařem na přihlášce.

Kritéria pro stanovení pořadí v 1.kole přijímacího řízení:

  1. a) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 8.třídy
  2. b) prospěch Ma, Fy, Čj za 2.pololetí 8.třídy
  3. c) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 9.třídy
  4. d) Ø prospěch z vybraných předmětů v 1.pololetí 9.třídy
hodnocení za jednotlivé předměty:
1               5 bodů 
2               3 body 
3               2 body 
4               0 bodů 
5              -1 bod
hodnocení z předmětů ČJ, AJ, M, F, CH, Z, PŘ, ON    Ø prospěch:
1               40 bodů
1,1            38 bodů
1,2            36 bodů
.
.
.
2,9              2 body
3                 0 bodů
Celkový součet bodů určí pořadí. V případě shodného počtu bodů o pořadí rozhoduje hodnocení z předmětu matematika v pololetí 9. ročníku.

 b) 23-51-H/01 Strojní mechanik.

Počet přijímaných uchazečů v 1. kole: 30
Přijímací zkoušky se nekonají. V případě zájmu převyšujícího kapacitní možnosti zvoleného oboru o přijetí rozhoduje pořadí.
Podmínka přijetí - prospěl v 8. nebo 9.ročníku základního vzdělávání
- zdravotní způsobilost pro práci strojního mechanika - potvrzená lékařem na přihlášce.
Kritéria pro stanovení pořadí v 1.kole přijímacího řízení:
  1. a) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 8.třídy
  2. b) prospěch Ma, Fy, Čj za 2.pololetí 8.třídy
  3. c) prospěch Ma, Fy, Čj za 1.pololetí 9.třídy
  4. d) Ø prospěch z vybraných předmětů v 1.pololetí 9.třídy
hodnocení za jednotlivé předměty:
1               5 bodů 
2               3 body 
3               2 body 
4               0 bodů 
5              -1 bod
hodnocení z předmětů ČJ, AJ, M, F, CH, Z, PŘ, ON    Ø prospěch:
1               40 bodů
1,1            38 bodů
1,2            36 bodů
.
.
.
2,9              2 body
3                 0 bodů
Celkový součet bodů určí pořadí. V případě shodného počtu bodů o pořadí rozhoduje hodnocení z předmětu matematika v pololetí 9. ročníku.
Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací