MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ 2019/2020

Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Vyhlášku i metodiku naleznete v přiložených dokumentech:

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA ZE SVAŘOVÁNÍ

​V týdnu od 8.6.2020 do 12.6.2020 a 18.6.2020 bude probíhat výuka
svařování el. obloukem a plamenem.

Vyučování bude od 7.30 hod do 13.30 hod.
Dále po dohodě s vyučujícími.Dne 19.6.2020 proběhne závěrečná zkouška​

Bližší informace naleznete na nástěnce třídy , případně školy v aplikaci Bakaláři.

 

Soutěž „ŘEMESLO DOMA“

Jste šikovní, soutěživí a chcete v této době něco tvořit?

Využijte nabídku organizátorů projektu Technohrátky a zapojte se do právě probíhající soutěže.

Pravidla:

Do soutěže můžete přihlásit jakýkoli vlastnoručně vytvořený výrobek, který má vztah k technickým dovednostem a vznikl v tomto období nouzového režimu v domácích podmínkách.

Fotografii svého výrobku pošlete na mail: technohratky@klickevzdelani.cz a připište jméno, příjmení a název naší školy (Střední odborné učiliště zemědělské, Žižkova 139, Chvaletice).

Na autory nejhezčích prací čekají ceny v podobě drobné elektroniky, knih nebo společenských her.

V soutěžích organizovaných projektem Technohrátky naši žáci dosáhli několika úspěchů, neváhejte a pokuste se jejich počet rozšířit.

Pokud se zúčastníte soutěže, zašlete prosím fotografii výrobku také na mail: nkovarova@souzchvaletice.cz.

Hodně nápadů a štěstí všem.

Stanovení termínu řešení neklasifikací za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Ředitel školy v souladu se zákonem 361/2004 Sb. (školský zákon) § 69 odst 5 stanovuje náhradní termín pro hodnocení prospěchu žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Termín 18.5.2020 v 8:30 hod

Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.

Stanovení termínu opravné komisionální zkoušky za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Ředitel školy v souladu se zákonem 361/2004 Sb. (školský zákon) § 69 odst 7 stanovuje termín opravné zkoušky z předmětu vyučovaném pouze v 1.pololetí školního roku 2019/2020.

Termín komisionální zkoušky: 18.5.2020 v 8:30 hod

 

Ubytování žáků 3. ročníků na domově mládeže v době přípravy na závěrečné zkoušky

Potřebné informace naleznete v přiložených souborech

Závěrečné zkoušky léto 2020

termíny závěrečných zkoušek:

písemná zkouška, praktická zkouška            15. - 17.6. 2020   

proběhne ve 3 skupinách žáků (konkrétní zařazení žáků do skupin bude žákům oznámeno předem prostřednictvím systému Bakalář a při přípravách na ZZ)

ústní zkouška                                                      22.6. 2020

předání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce proběhne individuálně dne 23.6. 2020

 

Příprava na závěrečné zkoušky:

tématické okruhy jsou ke stažení v části https://www.souzchvaletice.cz/cs/pro-zaky-a-rodice/podklady-k-zaverecnym-zkouskam/

Konzultační příprava je organizována od 11. 5. v čase 8:30 asi do 13:30 hod celkem ve 4 skupinách:

Maximální počet žáků ve skupině je 7, pohyb po škole a okolí pouze v roušce, v dílně a ve třídě podle pokynů vedoucího skupiny

žáci se mohou sami přihlasit ke konzultacím na konkrétní datum pomocí emailu na adresu jjanotka@souzchvaletice.cz

žáci budou do skupin zapsáni podle toho, kdy přijde jejich přihlášení - obsazení termínu bude každý den aktualizováno a zveřejněno na nástěnce třídy (BAKALÁŘ)

přihlašujte se pouze na termín který využijete.(samozřejmě autoškola popř. svařování vaši nepřítomnost omlouvá, ale zkuste to koordinovat) 

  1. skupinu vede Ing. Jankovský a je zaměřena převážně na motorová vozidla, jejich konstrukci a opravy
  2. skupinu vede Ing. Janotka a je zaměřena především na zemědělské stroje a technologie, jejich konstrukci a opravy
  3. skupinu vede Ing. Semenec a je zaměřena především na strojírenské a opravářské technologie
  4. skupinu vede p. Šurkala a je zaměřena na přípravu k závěrečným zkouškám v oblasti odborného výcviku (příprava v pracovním oděvu)

oblast přípravy k závěrečným zkouškám ze světa práce - je řešena v rámci předmětu ekonomika - přípravy vede elektronicky na dálku Ing. Boledovičová

 

V současné době není možné pro žáky připravovat stravu ani zajistit ubytování na domově mládeže. Jestliže se podmínky změní - budete o tom informováni.

Informace k vyplácení stipendia

Stipendium za měsíce únor – červen 2020 bude vypláceno jednorázově:

  1. bezhotovostně (převodem na účet)

Pro uskutečnění této varianty zašlete do 30. 5. 2020 emailem na adresu skola@souzchvaletice.cz tyto údaje:

-jméno a příjmení žáka

-datum narození žáka

-číslo účtu, na který mají být peníze poukázány

-název banky, ve které je účet veden

  1. osobním vyzvednutím (pokud se zasláním na účet nesouhlasíte nebo účet nemáte):

-pouze dne 19. 6. 2020 od 8:00 do 13:00 při dodržení všech bezpečnostních opatření

 

Vzhledem k situaci prosíme o upřednostnění bezhotovostní varianty výplaty.

Mgr. Naděžda Kovářová

nkovarova@souzchvaletice.cz

Uzavření střední školy

S účinností od středy 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Z tohoto důvodu až do odvolání nebudou probíhat ani svářečské ani řidičské zkoušky.

 

Zadání domácích úkolů najdete na BAKALÁŘI, studijní podklady naleznete v části: https://www.souzchvaletice.cz/cs/pro-zaky-a-rodice/pracovni-materialy-pro-zaky/

Úplaty za ubytování:

po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu úplatu za školské služby na domovech mládeže a internátech zřizovaných Pardubickým krajem se nebudou vybírat!!!

 

Jestliže si dojíždějící nebo ubytovaní žáci potřebují ve škole nebo na Domově mládeže vyzvednou materiál (studijní nebo např. oblečení k vyprání), budou mít možnost v pátek 27.3.2020 v čase od 8:00 do 13:00 hod. Přístup bude zajištěn přes vchod domova mládeže, pouze v rouškách a individuálně.

 

Systém zadávání samostatné práce ke studiu a domácích úkolů platný od 30. 3. 2020

  1.  V platnosti zůstává umísťování studijních podkladů do sekce Studijní materiály na webu školy.
  2. Zadávání samostatné práce a domácích úkolů bude probíhat přes Nástěnku školy v systému Bakaláři.
  3. K odesílání vypracovaných domácích úkolů a pro komunikaci s jednotlivými učiteli jsou k dispozici následující emaily:

 

Teoretické vyučování:

Ing. J. Janotka                                       jjanotka@souzchvaletice.cz

Mgr. N. Kovářová                                   nkovarova@souzchvaletice.cz

Ing. L. Jankovský                                   ljankovsky@souzchvaletice.cz

Ing. P. Boledovičová                              pboledovicova@souzchvaletice.cz

Mgr. E. Vacková                                     evackova@souzchvaletice.cz

PhDr. Z. Kuntová                                    zkuntova@souzchvaletice.cz

Ing. O. Semenec                                     oldsem@seznam.cz

Ing. K. Šolín                                             ksolin@souzchvaletice.cz

 

Odborný výcvik

Bc. P. Wimmr                                         pavel.wimmr@seznam.cz

L. Souček                                               sugilu@seznam.cz

M. Řehoř                                                matereho@seznam.cz

J. Šurkala  třída    3. A                         chvaletice3a@seznam.cz

                                3. B                         chvaletice3b@seznam.cz

V. Víšek                                                  vavi3@centrum.cz

 

Jestliže z nějakého důvodu (např. přetížení sítě) nebude možno Vaše odpovědi a úkoly na adresu odeslat, zkuste to odeslat opětovně v jiný čas nebo např. následující den.

 

 

základní dokumenty - viz:

NAPSALI O NÁS ….

V tomto školním roce jsme se na naší škole rozhodli ozvláštnit výuku a hlavně žákům lépe zpřístupnit látku občanské nauky prostřednictvím zážitkových workshopů, pořádaných organizací Post Bellum. V jednom z regionálních pracovišť této ´neziskovky´, v pardubickém divadélku Exil se postupně na pracovních dílnách s různými tématy vystřídaly všechny ročníky a třídy našeho učiliště.

Obsahové zaměření workshopů jsme volili s ohledem na věk hochů, jejich schopnosti, a samozřejmě podle výukových témat školních vzdělávacích plánů. Prostřednictvím metod výchovné dramatiky se tak první a třetí ročníky  přenesly do období budování socialismu a kolektivizace v ČR ve workshopu s názvem „Den, kdy se mlčelo“, druhé ročníky  pak sdílely osudy české židovské dívky na pozadí vzestupu antisemitismu a xenofobie v Evropě 30. let minulého století ve workshopu „Doma a jinde“.

Do zmíněných akcí jsme se my pedagogové pouštěli s nadšením, ale zároveň s obavami, zda jsme si ´nenakrojili příliš velký krajíc´… Hned po prvním workshopu se ale pochybnosti začaly rozplývat, neboť hochy práce zaujala, byli vstřícní a spolupracovali. Nyní, po absolvování všech ˇpředstavení´, jsme si všichni, a to včetně lektorů, naprosto jisti, že v těchto aktivitách chceme pokračovat. Spokojenost je totiž na všech stranách.  : ))

Posuďte sami z příspěvku, který  napsal jeden z lektorů na svůj blog.

https://tomasjirecek.blogspot.com/2020/02/pycha-predsudek-jenze-jinak.html

 

 

 

Schůzka školního parlamentu

Svolávám zástupce jednotlivých tříd na plánovanou schůzku školního parlamentu, která se uskuteční ve čtvrtek 28.2.2019 ve 14:00 na učebně č.2
 
Ing. Janotka

Hledáte nové aktuality? Podívejte se na přehled současných aktualit...
Hledáte starší aktuality? Podívejte se do archivu aktualit...

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací