„Neviditelná výstava“ v Praze

V září do naší školy nastoupily dvě nové třídy prvních ročníků. S ohledem na nabitý učební plán našeho oboru nemáme dostatečný časový prostor k pořádání adaptačních kurzů jako na jiných školách. Žáci se spolu sžívají postupně, především během lyžařského výcviku a na různých jednorázových akcích, které pro ně škola pořádá.

Pro nově nastoupivší třídy jejich třídní učitelky zorganizovaly výlet do Prahy na „Neviditelnou výstavu“ a do „Illusion art museum“, v obou případech za zvýhodněn vstupné.

Ráno 16. října věštilo den jak vymalovaný, pro nás všechny plný očekávání… Již samotná cesta vlakem byla pro některé žáky „dobrodružstvím“. Cestují totiž velmi málo, někdo jel dokonce úplně poprvé – vlakem i do hlavního města!

První akce v Novoměstské radnici u Karlova náměstí měla mezi žáky značný ohlas.  Zhruba během dvou hodin se mohli všichni (včetně paní učitelek) vžít do role nevidomých a alespoň částečně tak pocítit jejich těžký úděl. V první části výstavy, kde lze ještě vidět, si mohou návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet různé slepecké pomůcky a pouze se zakrytýma očima hrát rozličné stolní hry uzpůsobené pro nevidomé a sestavovat hlavolamy podle hmatu. „To je tak strašný, že bych nedošel ani na nádraží, abych moh´ skočit pod vlak“, komentoval Vítek S. svůj pokus o chůzi prostorem bez vidu, jen se slepeckou holí.

Detaily prohlídky nebudeme prozrazovat, abychom dali možnost i dalším si tuto cennou zkušenost prožít. Řekneme jen tolik, že pobyt ve tmě některé hochy natolik zmátl, že byli dezorientováni ještě vice, než na samotném počátku výletu, kdy se na nádraží obtížně vyrovnávali s tím, „na kterou že stranu to vlastně pojedou“.J Kluci si z temných prostor odnášeli ´zamotané hlavy´, byly i boule a naraženiny…

V důsledku předchozích zážitků dorazili hoši do Muzea iluzí na Staroměstském náměstí už značně unaveni a možná i duševně vyčerpáni, což byla nesmírná škoda. Mnoho optických klamů a jiných fyzikálních kuriozit tak unikalo jejich pozornosti, protože exponáty vyžadovaly pochopení principu fungování, tedy nutnost alespoň trochu se soustředit a zapřemýšlet. Toho však byli schopni již pouze někteří ´vytrvalí´ jedinci.

Hodinový odpočinek do odjezdu kluci pojali hlavně „jídelně“, což jim částečně navrátilo ztracené síly. Ty ovšem opět vyčerpali během zpáteční jízdy v přeplněném rychlíku, kde jsme celou cestu stáli namačkáni v uličkách, možná ani ne na svých nohách… L

I přes tyto drobné ´mouchy´ převažoval dobrý pocit z pěkně stráveného dne a doufáme, že se zase brzo naskytne příležitost pro společnou akci.

 


Hledáte nové aktuality? Podívejte se na přehled současných aktualit...
Hledáte starší aktuality? Podívejte se do archivu aktualit...

„Neviditelná výstava“ v Praze

V září do naší školy nastoupily dvě nové třídy prvních ročníků. S ohledem na nabitý učební plán našeho oboru nemáme dostatečný časový prostor k pořádání adaptačních kurzů jako na jiných školách. Žáci se spolu sžívají postupně, především během lyžařského výcviku a na různých jednorázových akcích, které pro ně škola pořádá.

Pro nově nastoupivší třídy jejich třídní učitelky zorganizovaly výlet do Prahy na „Neviditelnou výstavu“ a do „Illusion art museum“, v obou případech za zvýhodněn vstupné.

Ráno 16. října věštilo den jak vymalovaný, pro nás všechny plný očekávání… Již samotná cesta vlakem byla pro některé žáky „dobrodružstvím“. Cestují totiž velmi málo, někdo jel dokonce úplně poprvé – vlakem i do hlavního města!

První akce v Novoměstské radnici u Karlova náměstí měla mezi žáky značný ohlas.  Zhruba během dvou hodin se mohli všichni (včetně paní učitelek) vžít do role nevidomých a alespoň částečně tak pocítit jejich těžký úděl. V první části výstavy, kde lze ještě vidět, si mohou návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet různé slepecké pomůcky a pouze se zakrytýma očima hrát rozličné stolní hry uzpůsobené pro nevidomé a sestavovat hlavolamy podle hmatu. „To je tak strašný, že bych nedošel ani na nádraží, abych moh´ skočit pod vlak“, komentoval Vítek S. svůj pokus o chůzi prostorem bez vidu, jen se slepeckou holí.

Detaily prohlídky nebudeme prozrazovat, abychom dali možnost i dalším si tuto cennou zkušenost prožít. Řekneme jen tolik, že pobyt ve tmě některé hochy natolik zmátl, že byli dezorientováni ještě vice, než na samotném počátku výletu, kdy se na nádraží obtížně vyrovnávali s tím, „na kterou že stranu to vlastně pojedou“.J Kluci si z temných prostor odnášeli ´zamotané hlavy´, byly i boule a naraženiny…

V důsledku předchozích zážitků dorazili hoši do Muzea iluzí na Staroměstském náměstí už značně unaveni a možná i duševně vyčerpáni, což byla nesmírná škoda. Mnoho optických klamů a jiných fyzikálních kuriozit tak unikalo jejich pozornosti, protože exponáty vyžadovaly pochopení principu fungování, tedy nutnost alespoň trochu se soustředit a zapřemýšlet. Toho však byli schopni již pouze někteří ´vytrvalí´ jedinci.

Hodinový odpočinek do odjezdu kluci pojali hlavně „jídelně“, což jim částečně navrátilo ztracené síly. Ty ovšem opět vyčerpali během zpáteční jízdy v přeplněném rychlíku, kde jsme celou cestu stáli namačkáni v uličkách, možná ani ne na svých nohách… L

I přes tyto drobné ´mouchy´ převažoval dobrý pocit z pěkně stráveného dne a doufáme, že se zase brzo naskytne příležitost pro společnou akci.

 


Hledáte nové aktuality? Podívejte se na přehled současných aktualit...
Hledáte starší aktuality? Podívejte se do archivu aktualit...

MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ 2019/2020

Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Vyhlášku i metodiku naleznete v přiložených dokumentech:

Soutěž „ŘEMESLO DOMA“

Jste šikovní, soutěživí a chcete v této době něco tvořit?

Využijte nabídku organizátorů projektu Technohrátky a zapojte se do právě probíhající soutěže.

Pravidla:

Do soutěže můžete přihlásit jakýkoli vlastnoručně vytvořený výrobek, který má vztah k technickým dovednostem a vznikl v tomto období nouzového režimu v domácích podmínkách.

Fotografii svého výrobku pošlete na mail: technohratky@klickevzdelani.cz a připište jméno, příjmení a název naší školy (Střední odborné učiliště zemědělské, Žižkova 139, Chvaletice).

Na autory nejhezčích prací čekají ceny v podobě drobné elektroniky, knih nebo společenských her.

V soutěžích organizovaných projektem Technohrátky naši žáci dosáhli několika úspěchů, neváhejte a pokuste se jejich počet rozšířit.

Pokud se zúčastníte soutěže, zašlete prosím fotografii výrobku také na mail: nkovarova@souzchvaletice.cz.

Hodně nápadů a štěstí všem.

Stanovení termínu řešení neklasifikací za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Ředitel školy v souladu se zákonem 361/2004 Sb. (školský zákon) § 69 odst 5 stanovuje náhradní termín pro hodnocení prospěchu žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Termín 18.5.2020 v 8:30 hod

Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.

Stanovení termínu opravné komisionální zkoušky za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Ředitel školy v souladu se zákonem 361/2004 Sb. (školský zákon) § 69 odst 7 stanovuje termín opravné zkoušky z předmětu vyučovaném pouze v 1.pololetí školního roku 2019/2020.

Termín komisionální zkoušky: 18.5.2020 v 8:30 hod

Uzavření střední školy

S účinností od středy 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Z tohoto důvodu až do odvolání nebudou probíhat ani svářečské ani řidičské zkoušky.

 

Zadání domácích úkolů najdete na BAKALÁŘI, studijní podklady naleznete v části: https://www.souzchvaletice.cz/cs/pro-zaky-a-rodice/pracovni-materialy-pro-zaky/

Úplaty za ubytování:

po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu úplatu za školské služby na domovech mládeže a internátech zřizovaných Pardubickým krajem se nebudou vybírat!!!

 

Jestliže si dojíždějící nebo ubytovaní žáci potřebují ve škole nebo na Domově mládeže vyzvednou materiál (studijní nebo např. oblečení k vyprání), budou mít možnost v pátek 27.3.2020 v čase od 8:00 do 13:00 hod. Přístup bude zajištěn přes vchod domova mládeže, pouze v rouškách a individuálně.

 

Systém zadávání samostatné práce ke studiu a domácích úkolů platný od 30. 3. 2020

  1.  V platnosti zůstává umísťování studijních podkladů do sekce Studijní materiály na webu školy.
  2. Zadávání samostatné práce a domácích úkolů bude probíhat přes Nástěnku školy v systému Bakaláři.
  3. K odesílání vypracovaných domácích úkolů a pro komunikaci s jednotlivými učiteli jsou k dispozici následující emaily:

 

Teoretické vyučování:

Mgr. N. Kovářová                                   nkovarova@souzchvaletice.cz

Ing. L. Jankovský                                   ljankovsky@souzchvaletice.cz

Ing. P. Boledovičová                              pboledovicova@souzchvaletice.cz

Mgr. E. Vacková                                     evackova@souzchvaletice.cz

PhDr. Z. Kuntová                                    zkuntova@souzchvaletice.cz

Ing. O. Semenec                                     oldsem@seznam.cz

Ing. K. Šolín                                             ksolin@souzchvaletice.cz

 

Odborný výcvik

Bc. P. Wimmr                                         pavel.wimmr@seznam.cz

L. Souček                                               sugilu@seznam.cz

M. Řehoř                                                matereho@seznam.cz

J. Šurkala  třída    3. A                         chvaletice3a@seznam.cz

                                3. B                         chvaletice3b@seznam.cz

V. Víšek                                                  vavi3@centrum.cz

 

Jestliže z nějakého důvodu (např. přetížení sítě) nebude možno Vaše odpovědi a úkoly na adresu odeslat, zkuste to odeslat opětovně v jiný čas nebo např. následující den.

 

 

základní dokumenty - viz:

NAPSALI O NÁS ….

V tomto školním roce jsme se na naší škole rozhodli ozvláštnit výuku a hlavně žákům lépe zpřístupnit látku občanské nauky prostřednictvím zážitkových workshopů, pořádaných organizací Post Bellum. V jednom z regionálních pracovišť této ´neziskovky´, v pardubickém divadélku Exil se postupně na pracovních dílnách s různými tématy vystřídaly všechny ročníky a třídy našeho učiliště.

Obsahové zaměření workshopů jsme volili s ohledem na věk hochů, jejich schopnosti, a samozřejmě podle výukových témat školních vzdělávacích plánů. Prostřednictvím metod výchovné dramatiky se tak první a třetí ročníky  přenesly do období budování socialismu a kolektivizace v ČR ve workshopu s názvem „Den, kdy se mlčelo“, druhé ročníky  pak sdílely osudy české židovské dívky na pozadí vzestupu antisemitismu a xenofobie v Evropě 30. let minulého století ve workshopu „Doma a jinde“.

Do zmíněných akcí jsme se my pedagogové pouštěli s nadšením, ale zároveň s obavami, zda jsme si ´nenakrojili příliš velký krajíc´… Hned po prvním workshopu se ale pochybnosti začaly rozplývat, neboť hochy práce zaujala, byli vstřícní a spolupracovali. Nyní, po absolvování všech ˇpředstavení´, jsme si všichni, a to včetně lektorů, naprosto jisti, že v těchto aktivitách chceme pokračovat. Spokojenost je totiž na všech stranách.  : ))

Posuďte sami z příspěvku, který  napsal jeden z lektorů na svůj blog.

https://tomasjirecek.blogspot.com/2020/02/pycha-predsudek-jenze-jinak.html

 

 

 

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací