MŠMT VYDALO VYHLÁŠKU K HODNOCENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ 2019/2020

Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Vyhlášku i metodiku naleznete v přiložených dokumentech:

 

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA ZE SVAŘOVÁNÍ

​V týdnu od 8.6.2020 do 12.6.2020 a 18.6.2020 bude probíhat výuka
svařování el. obloukem a plamenem.

Vyučování bude od 7.30 hod do 13.30 hod.
Dále po dohodě s vyučujícími.Dne 19.6.2020 proběhne závěrečná zkouška​

Bližší informace naleznete na nástěnce třídy , případně školy v aplikaci Bakaláři.

 

Soutěž „ŘEMESLO DOMA“

Jste šikovní, soutěživí a chcete v této době něco tvořit?

Využijte nabídku organizátorů projektu Technohrátky a zapojte se do právě probíhající soutěže.

Pravidla:

Do soutěže můžete přihlásit jakýkoli vlastnoručně vytvořený výrobek, který má vztah k technickým dovednostem a vznikl v tomto období nouzového režimu v domácích podmínkách.

Fotografii svého výrobku pošlete na mail: technohratky@klickevzdelani.cz a připište jméno, příjmení a název naší školy (Střední odborné učiliště zemědělské, Žižkova 139, Chvaletice).

Na autory nejhezčích prací čekají ceny v podobě drobné elektroniky, knih nebo společenských her.

V soutěžích organizovaných projektem Technohrátky naši žáci dosáhli několika úspěchů, neváhejte a pokuste se jejich počet rozšířit.

Pokud se zúčastníte soutěže, zašlete prosím fotografii výrobku také na mail: nkovarova@souzchvaletice.cz.

Hodně nápadů a štěstí všem.

Stanovení termínu řešení neklasifikací za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Ředitel školy v souladu se zákonem 361/2004 Sb. (školský zákon) § 69 odst 5 stanovuje náhradní termín pro hodnocení prospěchu žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Termín 18.5.2020 v 8:30 hod

Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.

Stanovení termínu opravné komisionální zkoušky za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Ředitel školy v souladu se zákonem 361/2004 Sb. (školský zákon) § 69 odst 7 stanovuje termín opravné zkoušky z předmětu vyučovaném pouze v 1.pololetí školního roku 2019/2020.

Termín komisionální zkoušky: 18.5.2020 v 8:30 hod

 

Ubytování žáků 3. ročníků na domově mládeže v době přípravy na závěrečné zkoušky

Potřebné informace naleznete v přiložených souborech

Závěrečné zkoušky léto 2020

termíny závěrečných zkoušek:

písemná zkouška, praktická zkouška            15. - 17.6. 2020   

proběhne ve 3 skupinách žáků (konkrétní zařazení žáků do skupin bude žákům oznámeno předem prostřednictvím systému Bakalář a při přípravách na ZZ)

ústní zkouška                                                      22.6. 2020

předání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce proběhne individuálně dne 23.6. 2020

 

Příprava na závěrečné zkoušky:

tématické okruhy jsou ke stažení v části https://www.souzchvaletice.cz/cs/pro-zaky-a-rodice/podklady-k-zaverecnym-zkouskam/

Konzultační příprava je organizována od 11. 5. v čase 8:30 asi do 13:30 hod celkem ve 4 skupinách:

Maximální počet žáků ve skupině je 7, pohyb po škole a okolí pouze v roušce, v dílně a ve třídě podle pokynů vedoucího skupiny

žáci se mohou sami přihlasit ke konzultacím na konkrétní datum pomocí emailu na adresu jjanotka@souzchvaletice.cz

žáci budou do skupin zapsáni podle toho, kdy přijde jejich přihlášení - obsazení termínu bude každý den aktualizováno a zveřejněno na nástěnce třídy (BAKALÁŘ)

přihlašujte se pouze na termín který využijete.(samozřejmě autoškola popř. svařování vaši nepřítomnost omlouvá, ale zkuste to koordinovat) 

  1. skupinu vede Ing. Jankovský a je zaměřena převážně na motorová vozidla, jejich konstrukci a opravy
  2. skupinu vede Ing. Janotka a je zaměřena především na zemědělské stroje a technologie, jejich konstrukci a opravy
  3. skupinu vede Ing. Semenec a je zaměřena především na strojírenské a opravářské technologie
  4. skupinu vede p. Šurkala a je zaměřena na přípravu k závěrečným zkouškám v oblasti odborného výcviku (příprava v pracovním oděvu)

oblast přípravy k závěrečným zkouškám ze světa práce - je řešena v rámci předmětu ekonomika - přípravy vede elektronicky na dálku Ing. Boledovičová

 

V současné době není možné pro žáky připravovat stravu ani zajistit ubytování na domově mládeže. Jestliže se podmínky změní - budete o tom informováni.

Informace k vyplácení stipendia

Stipendium za měsíce únor – červen 2020 bude vypláceno jednorázově:

  1. bezhotovostně (převodem na účet)

Pro uskutečnění této varianty zašlete do 30. 5. 2020 emailem na adresu skola@souzchvaletice.cz tyto údaje:

-jméno a příjmení žáka

-datum narození žáka

-číslo účtu, na který mají být peníze poukázány

-název banky, ve které je účet veden

  1. osobním vyzvednutím (pokud se zasláním na účet nesouhlasíte nebo účet nemáte):

-pouze dne 19. 6. 2020 od 8:00 do 13:00 při dodržení všech bezpečnostních opatření

 

Vzhledem k situaci prosíme o upřednostnění bezhotovostní varianty výplaty.

Mgr. Naděžda Kovářová

nkovarova@souzchvaletice.cz

Uzavření střední školy

S účinností od středy 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Z tohoto důvodu až do odvolání nebudou probíhat ani svářečské ani řidičské zkoušky.

 

Zadání domácích úkolů najdete na BAKALÁŘI, studijní podklady naleznete v části: https://www.souzchvaletice.cz/cs/pro-zaky-a-rodice/pracovni-materialy-pro-zaky/

Úplaty za ubytování:

po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu úplatu za školské služby na domovech mládeže a internátech zřizovaných Pardubickým krajem se nebudou vybírat!!!

 

Jestliže si dojíždějící nebo ubytovaní žáci potřebují ve škole nebo na Domově mládeže vyzvednou materiál (studijní nebo např. oblečení k vyprání), budou mít možnost v pátek 27.3.2020 v čase od 8:00 do 13:00 hod. Přístup bude zajištěn přes vchod domova mládeže, pouze v rouškách a individuálně.

 

Systém zadávání samostatné práce ke studiu a domácích úkolů platný od 30. 3. 2020

  1.  V platnosti zůstává umísťování studijních podkladů do sekce Studijní materiály na webu školy.
  2. Zadávání samostatné práce a domácích úkolů bude probíhat přes Nástěnku školy v systému Bakaláři.
  3. K odesílání vypracovaných domácích úkolů a pro komunikaci s jednotlivými učiteli jsou k dispozici následující emaily:

 

Teoretické vyučování:

Ing. J. Janotka                                       jjanotka@souzchvaletice.cz

Mgr. N. Kovářová                                   nkovarova@souzchvaletice.cz

Ing. L. Jankovský                                   ljankovsky@souzchvaletice.cz

Ing. P. Boledovičová                              pboledovicova@souzchvaletice.cz

Mgr. E. Vacková                                     evackova@souzchvaletice.cz

PhDr. Z. Kuntová                                    zkuntova@souzchvaletice.cz

Ing. O. Semenec                                     oldsem@seznam.cz

Ing. K. Šolín                                             ksolin@souzchvaletice.cz

 

Odborný výcvik

Bc. P. Wimmr                                         pavel.wimmr@seznam.cz

L. Souček                                               sugilu@seznam.cz

M. Řehoř                                                matereho@seznam.cz

J. Šurkala  třída    3. A                         chvaletice3a@seznam.cz

                                3. B                         chvaletice3b@seznam.cz

V. Víšek                                                  vavi3@centrum.cz

 

Jestliže z nějakého důvodu (např. přetížení sítě) nebude možno Vaše odpovědi a úkoly na adresu odeslat, zkuste to odeslat opětovně v jiný čas nebo např. následující den.

 

 

základní dokumenty - viz:

NAPSALI O NÁS ….

V tomto školním roce jsme se na naší škole rozhodli ozvláštnit výuku a hlavně žákům lépe zpřístupnit látku občanské nauky prostřednictvím zážitkových workshopů, pořádaných organizací Post Bellum. V jednom z regionálních pracovišť této ´neziskovky´, v pardubickém divadélku Exil se postupně na pracovních dílnách s různými tématy vystřídaly všechny ročníky a třídy našeho učiliště.

Obsahové zaměření workshopů jsme volili s ohledem na věk hochů, jejich schopnosti, a samozřejmě podle výukových témat školních vzdělávacích plánů. Prostřednictvím metod výchovné dramatiky se tak první a třetí ročníky  přenesly do období budování socialismu a kolektivizace v ČR ve workshopu s názvem „Den, kdy se mlčelo“, druhé ročníky  pak sdílely osudy české židovské dívky na pozadí vzestupu antisemitismu a xenofobie v Evropě 30. let minulého století ve workshopu „Doma a jinde“.

Do zmíněných akcí jsme se my pedagogové pouštěli s nadšením, ale zároveň s obavami, zda jsme si ´nenakrojili příliš velký krajíc´… Hned po prvním workshopu se ale pochybnosti začaly rozplývat, neboť hochy práce zaujala, byli vstřícní a spolupracovali. Nyní, po absolvování všech ˇpředstavení´, jsme si všichni, a to včetně lektorů, naprosto jisti, že v těchto aktivitách chceme pokračovat. Spokojenost je totiž na všech stranách.  : ))

Posuďte sami z příspěvku, který  napsal jeden z lektorů na svůj blog.

https://tomasjirecek.blogspot.com/2020/02/pycha-predsudek-jenze-jinak.html

 

 

 

Schůzky s rodiči a zákonnými zástupci žáků SOUz ve školním roce 2017/2018:

Schůzka s rodiči žáků 2. a 3. ročníku                       13.11.2017    15 - 17 hod

Schůzka s rodiči žáků 1. ročníku                               14.11.2017    15 - 17 hod

Schůzka s rodiči žáků 2. a 3. ročníku                            9.4.2018    15 - 17 hod

Schůzka s rodiči žáků 1. ročníku                                  10.4.2018    15 - 17 hod

Kromě plánovaných schůzek k předávání informací slouží také elektronická žákovská knížka (Bakalář), vzájemná telefonická i e-mailová komunikace popř. další osobní schůzky dle dohody.


Hledáte nové aktuality? Podívejte se na přehled současných aktualit...
Hledáte starší aktuality? Podívejte se do archivu aktualit...

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací