OZNÁMENÍ

Na základě současné epidemiologické situace se RUŠÍ školní LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ve školním roce 2020 - 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACE O PLATBÁCH ZÁLOH

NA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ PRO UBYTOVANÉ ŽÁKY

A STRAVOVÁNÍ PRO  DOJÍŽDĚJÍCÍ ŽÁKY

Na základě platné legislativy (konkrétně zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  a vyhlášky    č. 108/2005 Sb.,
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních) nebude po dobu nouzového stavu
vyhlášeného Usnesením vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 vybírána úplata za školské služby.
Žádáme tedy zákonné zástupce, aby ke dni 20. 10. 2020 pozastavili trvalé příkazy za ubytování a stravu na domově mládeže a v případě, že netrvá zájem o odběr obědů, také za stravování pro dojíždějící žáky.
O změnách Vás budeme včas informovat.

Mgr. Naděžda Kovářová

ředitelka školy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - změna termínů

Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému Usnesením Vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020
a k nepříznivé epidemiologické situaci jsou zrušeny termíny Dnů otevřených dveří 23. 10. 2020 a 24. 10. 2020.
Náhradní termíny 13. 11. 2020 a 14. 11. 2020 budou realizovány v případě, že dojde ke zlepšení stavu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VE DNECH 14. 10. 2020 – 30. 10. 2020

UZAVŘENÍ ŠKOLY = ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ

 

TŘÍDY 1. A, 2. A, 3. A

14. 10. 2020 – 16. 10. 2020 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – odborný výcvik

19. 10. 2020 – 23. 10. 2020 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – teoretické předměty

26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 VZDĚLÁVÁNÍ NEPROBÍHÁ

(z důvodů úpravy organizace školního roku ze strany MŠMT byly vyhlášeny dny volna 26. – 27. 10. 2020, 28. 10. 2020 státní svátek, 29. 10. – 30. 10. 2020 podzimní prázdniny)

 

TŘÍDY 1. B, 2. B, 3. B

14. 10. 2020 – 16. 10. 2020 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – teoretické předměty

19. 10. 2020 – 23. 10. 2020 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – odborný výcvik

26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 VZDĚLÁVÁNÍ NEPROBÍHÁ

(z důvodů úpravy organizace školního roku ze strany MŠMT byly vyhlášeny dny volna 26. – 27. 10. 2020, 28. 10. 2020 státní svátek, 29. 10. – 30. 10. 2020 podzimní prázdniny)

 

DOMOV MLÁDEŽE JE V DOBĚ ZÁKAZU OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ UZAVŘEN.

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

STANOVENÍ TERMÍNŮ KONÁNÍ OPRAVNÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

 

Stanovuji termíny konání opravných závěrečných zkoušek oboru vzdělání
 41-55—H/01 Opravář zemědělských strojů následovně:
Písemná zkouška:                9. 12. 2020                      7:30
Praktická zkouška:              10. 12.11. 12. 2020    6:20
Ústní zkouška:                     18. 12. 2020                     7:30
 
Termín pro odevzdání přihlášek k závěrečné zkoušce je stanoven do 8. 11. 2020.
 
                                                                                         Mgr. Naděžda Kovářová
                                                                                                 ředitelka školy

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VE DNECH 5. 10. 2020 – 16. 10. 2020

 

TŘÍDY 1. A, 2. A, 3. A

  1. 10. 2020 – 9. 10. 2020 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
  2. 10. 2020 – 16. 10. 2020 ODBORNÝ VÝCVIK = OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ

TŘÍDY 1. B, 2. B, 3. B

  1. 10. 2020 – 9. 10. 2020 ODBORNÝ VÝCVIK = OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ                                                                            
  2. 10. 2020 – 16. 10. 2020 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRO ŽÁKY PŘÍTOMNÉ NA ODBORNÉM VÝCVIKU JSOU V BĚŽNÉM PROVOZU PŘI DODRŽENÍ VŠECH PLATNÝCH OMEZENÍ A ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A SERVISNÍ DNY

-příprava vozidla před zimou

-prohlídka areálu školy, učeben odborného výcviku a domova mládeže

23. 10. 2020 od 9:00 do 17:00

24. 10. 2020 od 8:00 do 12:00

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

4. 12. 2020 od 9:00 do 17:00

5. 12. 2020 od 8:00 do 12:00

8. 1. 2020 od 9:00 do 17:00

-prohlídka areálu školy, učeben odborného výcviku a domova mládeže

 

PO INDIVIDUÁLNÍ DOHODĚ LZE NAŠI ŠKOLU NAVŠTÍVIT KDYKOLIV.

RÁDI SE S VÁMI SETKÁME.

Ken Ludwig - SHERLOCK V NESNÁZÍCH

Tato nevšední komedie s detektivní zápletkou byla pro nás prvním divadelním představením tohoto školního roku. Nebylo to ale představení řádné, pouze odsunutá „záležitost“ z doby jarního zákazu divadelních produkcí. Zúčastnili se jej tedy pouze předplatitelé z minulého školního roku.

Děj příběhu se odehrává v prostředí tajemné usedlosti na samotě, v níž sídlí proslulý americký herec, legendární představitel Sherlocka Holmse. Pořádá zde večírek pro kolegy, během kterého chce zjistit, kdo po něm při posledním představení vystřelil a kdo zavraždil vrátného v divadle.

Našich hochů se tentokrát zúčastnilo o poznání méně než obvykle, protože nejvíce abonentů bylo z 3. ročníků, které však již působení na naší škole uzavřely. Druhým důvodem bylo, že jsme se o konání náhradních představení dozvěděli doslova na poslední chvíli, a někteří ubytovaní hoši si tak neměli možnost zajistit odpovídající oblečení.

I tak se ale klukům komedie  líbila, protože byla plná situačního humoru a přitom nepřestala být napínavá až do konce díky překvapivým odhalením a novým zápletkám.

Řemeslo doma

 

Tak skvělý začátek nového školního roku,(zvláště po dlouhém období obav a nejistoty, jak to vše nakonec bude), jsme si ani nepředstavovali…!

Nicméně, vše začalo již letos na jaře, kdy byla Pardubickým krajem vyhlášena soutěž „Řemeslo doma“ jako varianta již známé a oblíbené akce Technohrátky. Byla uzpůsobena podmínkám distančního vyučování, při němž žáci trávili většinu svého času doma. Zadáním totiž bylo vlastnoručně zhotovit jakýkoli výrobek a poslat jej spolu s dokumentací a fotografiemi na adresu organizátorů.

Velmi nás potěšilo, že i mezi našimi hochy se „našli“ zájemci o rukodělnou činnost a produkty svého kutilství do soutěže přihlásili. Přesto jsme byli trochu překvapení,  když potom na naši školu přišlo koncem srpna pozvání (bez bližších podrobností) k účasti na vyhlašování výsledků.

To se uskutečnilo 3. září  v sále Jana Kašpara budovy Krajského úřadu v Pardubicích. Za naši školu byli přítomni žáci zúčastnění v soutěži, paní ředitelka N. Kovářová, pan mistr OV J. Šurkala a třídní učitelka Z. Kuntová.

Napětí při vyhlašování výsledků různých kategorií se dalo doslova krájet a příliš jej neodlehčilo ani skvělé  vystupování velmi nadané kytaristky a zpěvačky Petry Pohankové, která studuje hudbu ve Velké Británii.

Zadostiučiněním proto pro nás bylo, když se 2 naši hoši ocitli mezi oceněnými. V „našich“ řadách zavládlo obrovské nadšení! Ze 100 přihlášených a 77 vyhovujících výrobků je to velký úspěch!

David Kosprd, který je letos už ve 3. ročníku se umístil v řemeslné kategorii na 3. místě výrobou domácího grilu.

Jakub Šimašek  z 2. ročníku byl zařazen do umělecké kategorie, kterou dokonce vyhrál vykováním sekery s atypickou rukojetí a zhotovením sady filigránsky vyřezávaných dřevěných nožů.

Ocenění žáci převzali dárkové tašky s užitečným nářadím a mnoha dalšími drobnostmi. Pro všechny zúčastněné pak bylo na závěr akce v předsálí připraveno bohaté a chutné občerstvení.(Třeba Jakub z něj ale mnoho neměl, protože, jak se svěřil, díky nervozitě ani nemohl jíst.)

Milí hoši, ještě znovu gratulujeme a jsme na vás pyšní!

https://www.facebook.com/TECHNOhratky

 

David Kosprd (vlevo)

Jakub Šimašek 

 

 

 

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-21

1. září 2020

  1. ročníky - nástup 8:00 dle rozpisu u vchodu školy
  2. a 3. ročníky - nástup 7:20 na učebnách dle rozpisu u vchodu školy

Protože po 1. kole přijímacího řízení několik málo volných míst ještě zůstalo, ředitel školy vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do učebního oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů. Přihlášky zasílejte nebo odevzávejte v SOUz. Kritéria přijetí budou stejná jako v 1. kole.

bližší informace naleznete v části přijímací řízení.

 


Hledáte nové aktuality? Podívejte se na přehled současných aktualit...
Hledáte starší aktuality? Podívejte se do archivu aktualit...

Soutěž „ŘEMESLO DOMA“

Jste šikovní, soutěživí a chcete v této době něco tvořit?

Využijte nabídku organizátorů projektu Technohrátky a zapojte se do právě probíhající soutěže.

Pravidla:

Do soutěže můžete přihlásit jakýkoli vlastnoručně vytvořený výrobek, který má vztah k technickým dovednostem a vznikl v tomto období nouzového režimu v domácích podmínkách.

Fotografii svého výrobku pošlete na mail: technohratky@klickevzdelani.cz a připište jméno, příjmení a název naší školy (Střední odborné učiliště zemědělské, Žižkova 139, Chvaletice).

Na autory nejhezčích prací čekají ceny v podobě drobné elektroniky, knih nebo společenských her.

V soutěžích organizovaných projektem Technohrátky naši žáci dosáhli několika úspěchů, neváhejte a pokuste se jejich počet rozšířit.

Pokud se zúčastníte soutěže, zašlete prosím fotografii výrobku také na mail: nkovarova@souzchvaletice.cz.

Hodně nápadů a štěstí všem.

Uzavření střední školy

S účinností od středy 11. března 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

Z tohoto důvodu až do odvolání nebudou probíhat ani svářečské ani řidičské zkoušky.

 

Zadání domácích úkolů najdete na BAKALÁŘI, studijní podklady naleznete v části: https://www.souzchvaletice.cz/cs/pro-zaky-a-rodice/pracovni-materialy-pro-zaky/

Úplaty za ubytování:

po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu úplatu za školské služby na domovech mládeže a internátech zřizovaných Pardubickým krajem se nebudou vybírat!!!

 

Jestliže si dojíždějící nebo ubytovaní žáci potřebují ve škole nebo na Domově mládeže vyzvednou materiál (studijní nebo např. oblečení k vyprání), budou mít možnost v pátek 27.3.2020 v čase od 8:00 do 13:00 hod. Přístup bude zajištěn přes vchod domova mládeže, pouze v rouškách a individuálně.

 

Systém zadávání samostatné práce ke studiu a domácích úkolů platný od 30. 3. 2020

  1.  V platnosti zůstává umísťování studijních podkladů do sekce Studijní materiály na webu školy.
  2. Zadávání samostatné práce a domácích úkolů bude probíhat přes Nástěnku školy v systému Bakaláři.
  3. K odesílání vypracovaných domácích úkolů a pro komunikaci s jednotlivými učiteli jsou k dispozici následující emaily:

 

Teoretické vyučování:

Mgr. N. Kovářová                                   nkovarova@souzchvaletice.cz

Ing. L. Jankovský                                   ljankovsky@souzchvaletice.cz

Ing. P. Boledovičová                              pboledovicova@souzchvaletice.cz

Mgr. E. Vacková                                     evackova@souzchvaletice.cz

PhDr. Z. Kuntová                                    zkuntova@souzchvaletice.cz

Ing. O. Semenec                                     oldsem@seznam.cz

Ing. K. Šolín                                             ksolin@souzchvaletice.cz

 

Odborný výcvik

Bc. P. Wimmr                                         pavel.wimmr@seznam.cz

L. Souček                                               sugilu@seznam.cz

M. Řehoř                                                matereho@seznam.cz

J. Šurkala  třída    3. A                         chvaletice3a@seznam.cz

                                3. B                         chvaletice3b@seznam.cz

V. Víšek                                                  vavi3@centrum.cz

 

Jestliže z nějakého důvodu (např. přetížení sítě) nebude možno Vaše odpovědi a úkoly na adresu odeslat, zkuste to odeslat opětovně v jiný čas nebo např. následující den.

 

 

základní dokumenty - viz:

NAPSALI O NÁS ….

V tomto školním roce jsme se na naší škole rozhodli ozvláštnit výuku a hlavně žákům lépe zpřístupnit látku občanské nauky prostřednictvím zážitkových workshopů, pořádaných organizací Post Bellum. V jednom z regionálních pracovišť této ´neziskovky´, v pardubickém divadélku Exil se postupně na pracovních dílnách s různými tématy vystřídaly všechny ročníky a třídy našeho učiliště.

Obsahové zaměření workshopů jsme volili s ohledem na věk hochů, jejich schopnosti, a samozřejmě podle výukových témat školních vzdělávacích plánů. Prostřednictvím metod výchovné dramatiky se tak první a třetí ročníky  přenesly do období budování socialismu a kolektivizace v ČR ve workshopu s názvem „Den, kdy se mlčelo“, druhé ročníky  pak sdílely osudy české židovské dívky na pozadí vzestupu antisemitismu a xenofobie v Evropě 30. let minulého století ve workshopu „Doma a jinde“.

Do zmíněných akcí jsme se my pedagogové pouštěli s nadšením, ale zároveň s obavami, zda jsme si ´nenakrojili příliš velký krajíc´… Hned po prvním workshopu se ale pochybnosti začaly rozplývat, neboť hochy práce zaujala, byli vstřícní a spolupracovali. Nyní, po absolvování všech ˇpředstavení´, jsme si všichni, a to včetně lektorů, naprosto jisti, že v těchto aktivitách chceme pokračovat. Spokojenost je totiž na všech stranách.  : ))

Posuďte sami z příspěvku, který  napsal jeden z lektorů na svůj blog.

https://tomasjirecek.blogspot.com/2020/02/pycha-predsudek-jenze-jinak.html

 

 

 

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací