Volby do školské rady

Ředitel SOUz Chvaletice vypisuje volby do ŠKOLSKÉ RADY

Datum vyhlášení voleb:      10. října 2017

Termín konání voleb :         13. a 14. listopadu 2017 (při rodičovských schůzkách)

Místo konání voleb :            budova školy SOUz Chvaletice

Školská rada je 3 členná -   zástupce zřizovatele (bude jmenován)

                                               zástupce pedagogických pracovníků (bude volen na pedagogické radě)

                                               zástupce žáků z řad zletilých žáků nebo zákonných zástupců žáků

Volební období pro zástupce žáků:

                                               po dobu, kdy je žákem školy (u zletilých žáků) nebo syn nebo dcera žákem/žákyní školy (u zákonných zástupců)

                                               maximálně 3 roky (následují nové volby)

Vhodné kandidáty do školské rady je možno navrhnout písemně (se souhlasem dané osoby) do 8. listopadu 2017 na adresu školy

Průběh voleb :                      tajné hlasování (písemné zaškrtávání) z navržených kandidátů

Zvolený kandidát se stává členem školské rady dnem vyhlášení výsledků hlasování


Hledáte nové aktuality? Podívejte se na přehled současných aktualit...
Hledáte starší aktuality? Podívejte se do archivu aktualit...

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací