Poslední „májový“ týden na DM

Závěr měsíce května je nejenom na DM signálem blížícího se školního roku. Kluci 3. ročníků se pomalu loučí s docházkou a směřují k závěrečným zkouškám….

Posezení s grilováním

Na úterý 18. 6. 2019 hoši z DM zorganizovali rozloučení se školním rokem. Pojali celou akci velmi zodpovědně a důsledně od samého počátku. …

Zprávy z kroužku vaření

Zprávy z kroužku vaření Zprávy z kroužku vaření 2019/2020 Poslední dva týdny se kluci na DM zabývají spíše pečením, než vařením. Možná už na ně doléhají blížící se Velikonoce a chtějí si vše řádně procvičit, aby byl beránek a mazance co nejlepší …  Že jim ale nácvik jde báječně, můžete posoudit na následujících fotkách. Je […]

Posilovna

Mezi volnočasové aktivity ubytovaných hochů, ale zdaleka nejen jich, patří i procvičování těla a utužování svalstva v posilovně DM. …

Hudební večer

Poslední únorový den, ve čtvrtek 28. 2. 2019, pořádali na DM hudební večer, na který byla pozvána také děvčata ze „spřáteleného“ kladrubského …

Beseda s Ing. Loudilovou

V pondělí v odpoledních hodinách přišla paní učitelka vyprávět o historii školy a spoustu zážitků ze života. Tolik informací o našem učilišti snad nikdo již nemá. Aby ne, působí na naší škole 58 let!!!