Adaptační
pobyt

2. ročníky

Ve "druháku" na "adapťák"...?

20. - 22. 9. 2021

20. – 22. září tohoto roku se adaptačního kurzu zúčastnili rovněž žáci 2. A a 2. B, a to také v rámci projektu KAP Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Ve dnech před odjezdem se úvodní otázka nedala ve třídách přeslechnout a v myslích některých žáků panovala nedůvěra. Přesto jsme v poměrně hojném počtu vyrazili směr Seč do autokempu U letadla.

            O organizaci kurzu se postarali třídní učitelé společně s učitelem odborného výcviku. V úterý se navíc po celý den zapojila i ředitelka školy a zároveň toho dne prošly obě skupiny žáků zajímavým workshopem zaměřeným na dovednosti v procesu učení.

            Program byl i v takto krátkém čase více než bohatý a jeho cílem bylo především stmelení třídních kolektivů a další utužení vztahů. Dále pak prohloubení vlastního sebepoznání a společné vytvoření třídních pravidel, která žáci v závěru slavnostně podepsali.       

            Ani překvapivě mimořádně chladné počasí neodradilo účastníky od dlouhé a zajímavé túry podél břehu sečské přehrady a prohlídky městečka Seč. Dalšího dne jsme uskutečnili výstup na zříceninu hradu Oheb s čarokrásnou vyhlídkou na vodu přehradní nádrže, ostrov i protější pláže.

            Vrcholem každého dne byl ve večerních hodinách táborák, u kterého se žáci nejen ohřáli, ale též si opekli buřty, vyprávěli si, hráli na kytaru a zpívali.

 

Domů jsme se vrátili sice prochladlí, ale bohatší o spoustu společných zážitků a nových zkušeností. A kdo chtěl, dozvěděl se leccos i sám o sobě.

Odpočinek na výletě
Odpočinek na výletě
Jemná motorika
Jemná motorika
Na přehradě
Na přehradě
Při práci...
Při práci...
Jedeme...
Jedeme domů..

Přihlašte se!

Pro přístup k této stránce je nutné se přihlásit.