Posezení s grilováním                                               

Na úterý 18. 6. 2019 hoši z DM zorganizovali rozloučení se školním rokem. Pojali celou akci velmi zodpovědně a důsledně od samého počátku. Sestavili a vytiskli pozvánky, které pak osobně roznášeli všem zaměstnancům školy, připravili na zahradě za DM posezení ze školních lavic, nachystali nádobí na občerstvení, a nakonec i samotné občerstvení.

Jiříček P., s tatínkovou pomocí, z domova přivezli krásný, skoro nový plynový gril. Kluci si tak mohli předem naložit různé druhy masa, které pak samotný Jiříček velmi zručně griloval.

Všichni, kdo mohli, se sešli kolem 7 hodiny večerní v zahradě za internátem. Z ubytovaných žáků byli nejpočetněji zastoupeni kluci z druhého ročníku, „Třeťáci“ již ukončili docházku a byli „vypuštěni“ k domácí přípravě na závěrečné zkoušky, a čest prvního ročníku zachraňoval pouze Ondra Z., který se alespoň v závěru akce přišel na chvíli ´juknout´.

Atmosféra byla báječná, jídlo ještě lepší! Jirka P. se svého úkolu „rožnitele“ zhostil výtečně, ne hůře, než sám „velký šéf“ Pohlreich. Jedlo se, pilo a povídalo, dokonce tak živě, že Matěj D. paní Kovářové polil záda Birelem, jak mohutně gestikuloval.

 Akci si všichni pochvalovali a na návrh pí. Kovářové kluci už hned druhý den přinesli pozvánku na ´grilovačku´ na počest zahájení nového školního roku.

TECHNOhrátky 2019

Ve středu 5.6.2019 proběhlo v SOUz Chvaletice další kolo krajského projektu Technohrátek. o průběhu této úspěšné akce se můžete dočíst na následujících stránkách:

https://www.klickevzdelani.cz/Verejnost/TECHNOhratky/category/technohratky/chvaleticke-technohratky-znovu-nabidly-kouzlo-zhnoucich-kovarskych-vyhni-1

video můžete shlédnout na následujícím odkazu:

https://www.facebook.com/TECHNOhratky/videos/603008810186038/UzpfSTkxNDYwNTg1ODU5NTkwNDoyMzIyOTQ4MjU0NDI4MzE3/

jestliže vás video zaujalo - dejte nám like

„Skryté nebezpečí internetu“

 Začátek nového týdne, přesně 27. květen, byl na naší škole věnován interaktivnímu programu neziskové organizace ACET se sídlem v Chrudimi, která svou činnost zaměřuje na programy prevence rizikového chování.

 Organizuje vzdělávací projekty pro mládež, především dlouhodobého charakteru, ale pořádá i účelové preventivní programy na rozličná témata, dále zprostředkovává kontakty a  spolupráci s národními i mezinárodními úřady. (Česká pobočka je členem skupiny ´ACET International Aliance´ pracující již v 23 zemích světa.)

 S interaktivním programem o nebezpečnosti nerozumného užívání kybernetického prostoru naši školu navštívil pan Mgr. František Krampota, jeden z lektorů pro Pardubický kraj. Ve dvou 90 minutových blocích se žáci obou prvních ročníků dozvěděli užitečné informace o tom, jak se v „kyberprostoru“ chovat, na co nezapomínat, a naopak, co raději nezkoušet nebo lépe vůbec nikdy nedělat.

Přestože dnešní mladá generace toho ví (i díky výuce) o počítačích docela dost, během neformálního, uvolněného průběhu interaktivního programu vycházelo najevo, že některá skrytá softwarová nebezpečí si stále neuvědomují dost naléhavě. Mnozí se přiznali, že „tak úplně“ nedodržují zásady bezpečné práce s e-mailem, někteří je ani neznali.

 Informace týkající důkladného zabezpečení osobních dat a návody na  tvorbu „silných“, ale zapamatovatelných přístupových hesel se pak setkala se značnou odezvou i u přítomných vyučujících.

 

Kverneland Bečváry

Ve středu 22. května všichni žáci 2. a 3. ročníků navštívili Polní dny Kvernelandu pořádané ve spolupráci se ZAS Bečváry. Počasí nám sice nepřálo, ale přesto  jsme měli možnost seznámit se s tím nejnovějším a nejmodernějším na trhu zemědělské techniky zaměřené na zpracování půdy, setí, hnojení průmyslovými tuhými i kapalnými hnojivy i dalšími stroji určenými pro sklizeň pícnin a slámy. Byly k vidění stroje samojízdné, nesené a tažené za kolovými i pásovými traktory. Jenom je škoda, že vzhledem k počasí nebylo možno vidět stroje v činnosti.

Naposledy v divadle

 „Kvítek z horrroru“ amerických autorů Howarda Ashmana (libreto) a Alana Menkena (hudba) byl posledním titulem v této naší předplatitelské divadelní sezoně.

A že se vydařil, to potvrzoval častý smích a potlesk v průběhu představení i nadšené ohlasy po něm.

Muzikálová komedie s hity v rytmu rock´n´rollu byla příběhem o nalezené  lásce a záhadné masožravé rostlině. Ta sice umí mluvit a dokonce i zpívat, ale je tak krvelačná, že se ve finále stává nejen postrachem pro své okolí, ale hrozbou celého lidstva. „… už není cesty zpět – snad pozře celý svět…“, zaznívá v textu závěrečné písně.

Někteří naši abonenti z řad starších kluků, kteří jsou za léta v hledišti zvyklí na poněkud „duchovně“ náročnější hry, byli průběhem představení trochu překvapeni a lehce rozladěni. Nicméně i u nich posléze zvítězily příjemné dojmy. Mladším ročníkům se líbila především živá muzika, ´chytlavé´ melodie, vtipné, i když namnoze ´lechtivé´ dialogy a hlavně herecké ztvárnění jednotlivých rolí, především v podání odcházejícího M. Němce.

Všichni už se zase těšíme na novou divadelní sezonu. Rozhodně víc, než na nový školní rok … L

Poslední „májový“ týden na DM

Závěr měsíce května je nejenom na DM signálem blížícího se školního roku. Kluci 3. ročníků se pomalu loučí s docházkou a směřují k závěrečným zkouškám. Ostatní se ´začínají ´vážněji zajímat o prospěch, ti nejsvědomitější dokonce „honí“ známky a vylepšují, co se dá. Zaběhlý výukový rytmus příjemně ozvláštňují různé školní akce, o které, v tuto dobu již tradičně, není nouze.

Hoši z 2. ročníků navíc absolvují povinné praxe v podnicích a firmách mimo Chvaletice, takže se na internát  vracejí později než obvykle a navíc dosti unaveni. Na DM toto „rozpovšechněněné“ období proto poněkud ztěžuje společnou práci, neboť kluci se scházejí „jak švábi na pivo…“ J

Nicméně, vaří a peče se dál, i když už ne tolik. Třeba moc dobrou Margotku si „udělala čtveřice Aleš K., Jakub N., Matěj D. a Tomáš P.

V doprovodu paní vychovatelky se našel se čas i na návštěvu kuželny v Přelouči, kde kluci trochu stresu a napětí ´odventilovali´.

EXKURZE DO KRAKOVA A OSVĚTIMI

V pondělí 13. května se 26 žáků naší školy vydalo společně s děvčaty ze školy v Kladrubech do Polska, a to konkrétně do Krakova a do Osvětimi.

Tato exkurze začala už v časných hodinách, neboť jsme z Chvaletic vyjížděli ve 2:15 nad ránem.

Z organizačních důvodů část našich žáků zvolila společné přenocování na domově mládeže (nelze však tvrdit, že by někdo usnul). Do spánku nás ukolébala cesta autobusem, k čemuž přispělo i deštivé, od Ostravy až lijákové počasí, které se naštěstí po příjezdu do Krakova částečně umoudřilo.

Jedno z nejhezčích polských měst, Krakov, nás všechny okouzlilo, byť jsme v něm mohli pobýt jenom tři hodiny. Po krátké společné procházce historickým centrem si každý našel svůj způsob poznávání – někdo chodil a fotil, někdo ochutnával od všeho – nejčastěji kebab či lákavě naaranžovanou zmrzlinu všech druhů – brrr!, někdo nakupoval suvenýry.

Osvětim – místo koncentrovaného lidského utrpení – jsme prošli s pietou a zakusili individuálně, Vlastně ho uvnitř prožíváme dál. Svědčí o tom následující dny, v nichž v nás mnohé teprve dozrává a o ledasčem spolu mluvíme.

Dárek k narozeninám

Pan vychovatel dostal od prváčků milý dárek k narozeninám

(vyrobeno v dílnách SOUz) 

Kdo si hraje - nezlobí

jiný způsob, jak poznat díly do motoru

Kurz obsluhy vysozdvižného vozíku

Ve dnech 26.4. a 3.5.2019 se uskutečnil kurz obsluhy vysozdvižného vozíku. Celkem se do kurzu přihlásilo 9 žadatelů. Žáci prošli teoretickou i praktickou přípravou, následným přezkoušením ze znalostí i dovedností.

Všichni zájemci při přezkoušení splnili požadavky a bude jim vystaveno patřičné osvědčení.

Exkurze do zahraniční strojírenské firmy

V pátek 3.května všichni žáci 2.ročníku navštívili švédskou firmu Ljunghall Čáslav. Prohlídka výrobních prostor byla zaměřena na slévárnu a obrobnu, obráběcí stroje a centra automatizace a robotizace výroby. Kluci i naše dívka měli možnost vidět klasické i velmi moderní pracoviště přímo při činnosti.

Určitě tato návštěva byla poutavá a zajímavá a nabízí další možnou spolupráci se školou v rozšiřování obzorů našich budoucích absolventů.

Exkurze CEREA Pardubice

v pondělí 29.dubna 2019 všichni žáci 3. ročníků navštívili firmu CEREA Pardubice. Během této akce žáci měli možnost seznámit se s technologiemi skladování i zpracování zrna, se způsoby výroby a zpracování krmných směsí.  Žáci získali spoustu nových poznatků a dojmů z provozů úzce navazujících na zemědělskou prvovýrobu.

Je třeba podotknou, že zástupci firmy měli akci velmi dobře připravenou a věnovali se žákům s velkou péčí.

Ve firmě CEREA (ve středisku v Dašicích) někteří žáci 2. ročníku vykonávají odbornou praxi. Pracují v servisu techniky CASE a v autoservisu. Ohlasy žáků na tuto praxi jsou velmi pozitivní - seznámí se s novou technikou a získají poznatky z moderního pracovního prostředí.

Divadelní představení:   Mikve – Hadar Galron

 Hra současné izraelské dramatičky byla předposledním představením studentského předplatného v tomto školním roce.

Velmi silný příběh s hlubokým poselstvím je o střetu tradic s moderním životem. Prostřednictvím osudu 8 žen ukazuje jejich postavení ve společnosti a vztah ortodoxních Židů k běžnému životu. V jejich pojetí totiž zaujímá žena v rodině i společnosti podřadnou roli a nemá skoro žádná práva. Vyžaduje tedy obrovskou dávku osobní odvahy a síly se tomuto tradičnímu modelu vzepřít…

Z našeho „učitelského“ pohledu se jednalo o jedno z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší, představení, které jsme tento školní rok navštívili. Nicméně, pro chlapce bylo velmi náročné, protože porozumět problematice druhého pohlaví, jiného národa, neznámého náboženství a zcela  odlišného kulturního prostředí, to vše najednou, bylo nad jejich síly. Paní učitelky musely odvést velký kus práce při následném rozboru díla a spoustu věcí od základu vysvětlit.

I přes tuto skutečnost hoši neměli ze hry úplně špatný pocit, a to především pro otevřenost s jakou se ve hře hovoří o některých intimních problémech partnerského soužití i čistě „ženských záležitostech“, což není v našem kulturním prostředí až tak obvyklé.

Motorka

Po opravě převodovky nám "zbyly" nějaké díly.

Tak jsme si hráli.

VM a MD (oba 3.b)

Za kulturou do Pardubic

Tak by se mohl nazvat program, který zajistila pro vybrané žáky 1. a 2. ročníků paní Kovářová, garant kulturního života na naší škole. Jeho obsahem byla návštěva interaktivní výstavy „Po stopách významných osobností pardubického kraje“ v zámeckém muzeu  a  poté zhlédnutí divadelního představení s následnou besedou „Ještě se potkáme“ ve VČD.

V muzeu nás přivítala velmi milá paní průvodkyně. Hoši byli rozdělení do skupin, z nichž každá obdržela sérii pracovních listů s otázkami a úkoly. Zhruba po hodině samostatného zjišťování si kluky shromáždila a výsledky jejich zkoumání prověřila, některé skutečnosti i dovysvětlila, každopádně hochy (až na drobné výjimky) pochválila za dobrou práci.

Divadelní hra s následnou besedou

 „ Mladé divadelní studio LAIK“ pro děti a mládež funguje při VČD od sezony 2013/14. Jeho zakladatelem a vedoucím je herec a pedagog Z. Rumpík, který prostřednictvím kurzů svým žákům předává základy herecké profese a v rámci této činnosti s nimi  nastudovává 1-2 div. hry ročně pro mladé diváky.

Děj představení Ještě se potkáme, nás zavedl na zkoušky dětského divadelního souboru, který zrovna připravuje tragédii Williama Shakespeara Romeo a Julie. Hned jak zkoušení začne, zamíchá slavná tragédie životy jednotlivých postav. Každá si nese kromě divadelní role i svůj vlastní životní problém. Klasický příběh protne a zasáhne realitu tak živě, jak jen je to možné...

Jak vypadá samota? Je těžké začít znovu? Co všechno uděláme pro skutečnou lásku? Je sebevražda řešením problému? Tyto a mnoho dalších oblastí k zamyšlení se nabízelo po skončení představení. Studenti a žáci nahlas přemýšleli a odpovídali přítomné paní psycholožce na otázky, některé pak i sami kladli.

Nutno zdůraznit, že na rozdíl od žáků jiných škol, se naši kluci chovali způsobně, tak jak se na pobyt v kulturním zařízení sluší, za což je i touto cestou chválíme.

Zprávy z DM

V prvním dubnovém týdnu kluci na DM pokračovali v přípravě záhonků na pěstování. Částečně mají již zaseto, např. mák, hrášek, cibuli a mrkev, zbytek půdy je připraven k výsevu.

V kuchyňce se připravovaly plněné tortilly s kuřecím masem a dresinkem, další den pak zapečené žampiony s mletým masem.

Čtvrteční odpoledne spolu s paní „ředitelovou“ Janotkovou věnovali výrobě kraslic, které zdobili technikou Madeira.

Škoda jen, že se jim i v učení nedaří tak dobře jako při těchto činnostech.

OSVĚTIM – KRAKOV

 Termín: 13. 5. 2019 (pondělí)

Odjezd: 2:15 autobusová zastávka ve Chvaleticích

Návrat: 23:00 – 24:00 tamtéž

Zájem o přespání na DM je nutné nahlásit předem, neplnoletí žáci doloží souhlas rodičů.

S sebou: občanský průkaz, peníze dle uvážení (polský zlotý, popř. platební kartu), vhodné oblečení a obuv,  jídlo a pití na celý den (strava je odhlášená i pro ubytované na DM)

Pojištění na cesty je součástí ceny a vyřizuje ho cestovní kancelář.

 

CENY V KRAKOVĚ

Káva cca 40,- až 80,- Kč

Zmrzlinový pohár v zahrádce 80,- až 140,- Kč

Kebab 100,- až 120,- Kč

Exkurze do servisu zemědělské techniky

Ve dnech 20. a 23. 3. 2019 žáci třetích ročníků navštívili firmu Agrisystem Uhlířské Janovice. Po areálu prováděl pan Josef Hrdý, vedoucí servisu.

A opět jedna zapomenutá vstupenka !

Naštěstí se opět situace vyřešila návratem zapomnětlivce na DM a jeho příjezdem do Pardubic následujícím vlakem, který neměl ani tentokráte zpoždění, takže se vše stihlo OK.

Divadelní představení u nás méně známého díla H. Ibsena „Opory společnosti“,  které jsme navštívili, bylo dalším v rámci předplatného skupiny N.

Je to příběh ze života vysoce postavených, jejichž lži mohou mít sice někdy hodně dlouhé nohy, ale když dojde na klopýtnutí, pád je o to strmější a prudší. Zamlčované pravdy jsou najednou neúprosné a k odvrácení jejich tragických následků je třeba mnoho dobré vůle. Ale kdo je jí schopen a ochoten projevit …?

I v  současných poměrech se téma hry ukazuje překvapivě aktuální, ale bohužel, pro naše hochy dost obtížně „stravitelné“.  Muselo se hodně vysvětlovat, jak o přestávce mezi jednáními, tak i potom ve škole, aby hoši správně pochopili podstatu „problému“.

Ale klukům to zase velmi slušelo!

Zprávy z kroužku vaření

Poslední dva týdny se kluci na DM zabývají spíše pečením, než vařením. Možná už na ně doléhají blížící se Velikonoce a chtějí si vše řádně procvičit, aby byl beránek a mazance co nejlepší … 

Že jim ale nácvik jde báječně, můžete posoudit na následujících fotkách. Je potřeba jen dodat, že jsme ochutnali ode všeho a chválíme jak perník, tak palačinky i „babiččinu čokobábovku“ od Jakuba N., na kterou nám všem musel přinést recept.

Kurz obsluhy sklízecí mlátičky

v minulém týdnu absolvovali zájemci z řad žáků našich třetích ročníků kurz obsluhy sklízecí mlátičky Claas. školení probíhalo v části teoretické i praktické. Pro účely tohoto kurzu jsme využili mlátičku Claas Lexion poskytnutou velmi dobrou spolupracující firmou Liponova Lipoltice.

Na žácích bylo moc vidět, jestliže je obor zajímá, nelitují ani čas ani snahu získat některé znalosti a zkušenosti navíc.

Zahrádkáři - Zakládání záhonků

 

Přestože to tak ještě některé dny moc nevypadá, jaro se nezadržitelně blíží. Kromě své hřejivé náruče nám pomalu otevírá i prostor pro  práce na polích a zahrádkách.

Jeho kouzlu „podlehli“ i někteří hoši na DM, kteří se, vedeni navíc ještě vřelým vztahem k půdě, rozhodli zkultivovat část školního pozemku pro vlastní pěstitelské aktivity.

 Svůj nápad projednali s vedením školy, které s originálním nápadem souhlasilo a „nadšencům“ přidělilo „manévrovací“ prostor mezi  DM a správní budovou.

A takhle vypadaly při nejbližší vhodné příležitosti zahajovací práce na „záhumenku“…

(viz foto)

Hudební večer

Poslední únorový den, ve čtvrtek 28. 2. 2019, pořádali na DM hudební večer, na který byla pozvána také děvčata ze „spřáteleného“ kladrubského učiliště. V prostoru školní jídelny se sešlo 14 našich chlapců spolu s 16 dívkami z Kladrub.

Plochu si nejprve upravili k sezení a poslechu hudby, jejíž reprodukci zajišťovali kluci z podia. Nicméně, časem se rozproudila zábava a živý hovor postupně přecházel v pohybové kreace. Zpočátku vestoje kolem židliček, které se ale postupně odsouvaly, až nakonec zmizely úplně, a jídelna se proměnila v taneční parket. „Zatrsala“ si i paní vychovatelka.

Kluci samozřejmě nachystali také občerstvení, i když s předstihem naložené utopence museli po ochutnávce z ´menu´ ještě vyřadit, protože nebyly dostatečně uleželé. I přesto toho bylo k zakousnutí dost. Jirka P. s Jardou P. totiž pro tento účel vyrobili několik druhů pomazánek (salámovou, sýrovou, česnekovou) na jednohubky.

Celá akce se vydařila k všestranné spokojenosti, všichni zúčastnění byli doslova nadšeni. A ti zbylí zauvažovali, že by se příště mohli také přijít ´juknout´…

Vzpoura úrazům

 je projektem Všeobecné zdravotní pojišťovny je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Je poskytován školám bezplatně a má za cíl informovat děti a studenty o tom, jak účinně předcházet úrazům a jejich následkům. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na  školách snaží problematiku úrazů přiblížit, upozornit  na rizikovost určitých životních situací a poučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Naši školu navštívili 4. března2019 dva ambasadoři tohoto projektu, Pavel a Radek. Každý nejprve  pohovořil o svém úrazu a o životě s následným postižením. Další součástí setkání, kterého se zúčastnily postupně první i druhé ročníky, byly  interaktivní soutěže a především diskuse na téma úrazů. Hoši se ptali na rozličné věci ze života hendikepovaných, sami pak sdělovali vlastní či zprostředkované zkušenosti s úrazy.

Dle zpětné vazby, kterou následně kluci poskytli svým vyučujícím,  měla na ně akce poměrně silný dopad. Kdo totiž jiný, než právě hendikepovaní, může lépe vědět, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu! Dokážou bezprostředností a opravdovostí svých výpovědí ostatní motivovat k zodpovědnější péči o zdraví své i druhých mnohem lépe, než všichni pedagogové a školitelé.

Posilovna

Mezi volnočasové aktivity ubytovaných hochů, ale zdaleka nejen jich, patří i procvičování těla a utužování svalstva v posilovně DM. Chlapci ji navštěvují rádi a často, na pobyt zde jsou vypsány provozní hodiny a  dokonce i pořadníky.

Posilování probíhá vždy za přísného odborného dohledu pana vychovatele “C“, který má pro tyto aktivity patřičnou odbornou způsobilost a kromě trenérského dohledu může poskytovat klukům také relaxační i terapeutické masáže.

Kroužek vaření po jarních prázdninách

Ani po jarních prázdninách si kluci „nedali pokoj“ od vaření. Ba naopak, zdá se jakoby se na „svou“ kuchyňku přímo „třásli“ !

Tentokrát se 11 z nich ( Matěj D., Jakub N., Pepa Z., Venda P., Aleš K., Ondra V., Daniel D., Michal T., Jirka V., Kuba P. a David L.) domluvilo na zapečených bramborových soudcích se slaninou a sýrem.

Chutnalo ještě lépe, než vypadalo a to byl vzhled přímo ´výstavní´ 

Vyhodnocení Technohrátek 2018

Ve čtvrtek 24. ledna 2018 se v sále Jana Kašpara konalo slavnostní vyhodnocení dlouhodobé videosoutěže organizované v rámci Technohrátek 2018. Téma této soutěže bylo „Představ svou školu.“ Filmaři se do soutěže zapojili různým způsobem – od seriozní pozvánky až po parodii. Některé momenty byly opravdu humorné.

Také žáci 2. ročníku SOUz Chvaletice se zapojili a v celkovém pořadí obsadili krásné 3. místo spolu s naší konkurenční a současně spolupracující školou z Králík.

Při slavnostním předání cen si již pro příští rok slibovali: Příště je 1. místo naše

Gratulujeme

Generální úklid a lívance za odměnu…?

Nikoliv, vše bylo právě naopak!

 V úterý si kluci v rámci kroužku vaření na DM “ připravili kopu lívanců, snad „na posilněnou“, aby jim energie vydržela až do čtvrtka, kdy mají v „programu“ pravidelný generální úklid.

Kdyby jim šlo uklízení stejně tak dobře jako se jim daří v kuchyni, to by byla paráda…!

Ale že tomu tak není, můžete sami posoudit na připojených fotografiích… J

„Lyžák“

 Školní lyžařský kurz se konal ve dnech 12. – 19. ledna 2019 a zajišťoval výcvik v jízdě na lyžích a snowboardu. Ubytování a strava účastníků byly zajištěny v hotelu ASTORIA v Jánských Lázních. Výcvik byl spolupořádán s SŠCHKJ Kladruby nad Labem, takže s našimi 19 hochy (15 žáků z 1. ročníků a 4 kluci z 3. ročníku) si vyjelo zalyžovat i 13 děvčat z této školy.

Dozor a výcvik zajišťovali 3 instruktoři – J. Ruml, Ing. I. Vejnarová a Ing. Lubomír Jankovský

Výcvik probíhal na sjezdovkách na Černé hoře.  S ohledem na vzdálenost hotelu od spodních stanic lanovky dopravu zajišťoval hotelový ´SKI- bus´. Tři výcviková družstva využívala všech sjezdových tratí podle jejich náročnosti, tedy podle úrovně lyžování zúčastněných a jejich dovednostech v jízdě na snowboardu.    

Během týdne na horách byl zařazen jeden odpočinkový den. Ve zbylém čase využívali účastníci časové permanentky tzv. 5/6, což je lyžování libovolných 5 dní ze šesti dnů pobytu.

V průběhu kurzu byl také organizován skupinový přejezd „přes kopec“ do střediska Pec pod Sněžkou, kterého se zúčastnili všichni žáci a žákyně. Cesta tam byla kombinací přejezdu v rolbě a dále již „každý po svých“, respektive, na lyžích nebo snowboardu. Při zpáteční cestě se využily veřejné ´ski busy´.

Ve středisku Jánské Lázně panovalo po celou dobu pravé zimní počasí – sněžení, vítr, slunečno, ale i mlha. Tyto okolnosti ukázaly všem účastníkům, co obnáší zima na horách, ale na druhou stranu připravily krásné zimní podmínky, za poslední roky zcela neobvyklé, s nevídaným množstvím sněhu.

Zpráva z kroužku vaření

 

V úterý 15. ledna si kuchyňku na DM obsadili Jakub N., Václav. D.,  Aleš K., Matěj D., Tomáš P. a Ondřej V., aby vytvořili „velkolepé dílo“.

Do formy na srnčí hřbet či biskupský chlebíček připravili excelentní kuřecí roládu.

Škoda jen, že obrazová dokumentace není bohatší, ale bohužel, roládě „nepřál“ čas!  

Nemohla se ani nakrájet na úhledné kousky, protože nikdo nevydržel do jejího vychladnutí. Krájela – odlamovala - se ještě horká, tudíž se rozpadala.

Na její vynikající chuti to však nic nezměnilo!

VČD Pardubice – C. Guzzi – „Král jelenem“

 

Dopravu na i z tohoto divadelního představení nám tentokrát trochu zkomplikovalo počasí. Nejprve husté mrholení, pak vytrvalé sněžení, které ale při „nadnulových“ teplotách proměnilo povrch veškerých komunikací v rozbředlou bahnitou břečku, v lepším případě v jednolitou vodní plochu.

Ti kluci, kteří podcenili oblečení, byli po cestě promrzlí, mnozí s promáčenou divadelní obuví,  zmoklí byli úplně všichni.

Nicméně, představení jim opět rozproudilo krev v žilách. Byl to neustálý smích, který otřásal jejich útrobami a tak je rozehříval…

„Král jelenem“ je tradiční klasicistní fraška s pohádkovými motivy o lásce a touze po moci. Je plná magických proměn, tajemství a překvapení, takže smysly diváka jsou stále zaměstnány. Nicméně, neklade velké nároky na divákovo přemýšlení - zkrátka klasický odpočinkový „kus“. Komediální výkony hlavních představitelů – M. Němce, L. Špinera a M. Sikorové, byly excelentní, hochům byl zvláště sympatický i lehce mentálně retardovaný Leandro v podání P. Borovce.

Kluci se bavili náramně a uzavřeli své hodnocení slovy, že toto představení jim (po všech předchozích, která byla pro ně dost náročná) opět vrátilo chuť chodit do divadla.

Vzpomínka na vánoční posezení na DM

Vánoční prázdniny jsou sice již za námi, ale všichni se ve svých myšlenkách rádi k tomuto krásnému období vracíme…

Na DM si kluci spolu s vychovateli a dalšími pozvanými hosty z řad zaměstnanců školy zorganizovali příjemné předvánoční posezení. Samozřejmostí již bylo vlastnoručně připravené pohoštění. Hoši měli napečeno cukroví, perníčky, dodělali „jen“ bábovku a ořechové řezy, uvařili výborný vánoční punč.

Jako pochoutkové překvapení měli v „záloze“ pečené kančí žebro s bůčkem a uzeným – vynikající! Klobouk dolů!!!

Soutěžní video našich žáků

Přihlásit se do hlasování – přihlásit se na Facebook a zadat adresu:

https://www.facebook.com/TECHNOhratky/videos/268848000497567/

Hlasování potvrdíte „To se mi líbí“

 

Poslední týden před Vánocemi na DM

 V pondělí 17. 12. 2018 přijelo do Chvaletic 12 děvčat z DM Kladruby nad Labem, aby se s našimi hochy ve sportovní hale utkala ve vybíjené a přehazované. Našich kluků se aktivně zúčastnilo 14 za podpory 8 vášnivých fandů.

Ve vybíjené zvítězili chlapci z DM Chvaletice, v přehazované byly týmy smíšené, hrálo se pro zábavu a relax.

V úterý Máťa D. a Jakub N. pekli linecké řezy s ořechy.

Všichni se už těšíme domů na Vánoce, ale předtím nás ještě čeká páteční „celoškolní“ vánoční besídka, na které budou kluci  na jevišti prezentovat své volnočasové aktivity. Nebude chybět ani živá hudba a recitace. Každý teď má plné ruce práce s přípravami prostor, výzdobou a hlavně s „pilováním“ svých vystoupení. Doufáme, že se akce vydaří jako loni a předloni a … J

Předvánoční činnosti na DM

Blížící se závěr roku je vždy obdobím „zúčtování“ nad časem uplynulým. A nejinak tomu bylo i na domově mládeže.

V úterý 11. 12. přišlo na pořad dne čtvrtletní vyhodnocení úklidu a pořádku na pokojích. Vítězem bodování v soutěži jednotlivců se stal Máťa D., druhé místo obsadil Jára P. a třetí se umístil  Jirka P. V hodnocení celých pokojů vyhrál pokoj č. 1 v přízemí, za ním byly pokoje č. 5 a 3 z prvního poschodí.

Také se opět peklo – tentokráte šneci z listového těsta.

Ve středu se dva hoši z 1. ročníku, Vojtěch. P. a Ondra Z., pustili do balení zdobených perníčků, které jejich kamarádi asi před měsícem upekli. Perníčků byla celá hromada, navíc kluci museli pracovat s velkou opatrností, aby nepoškodili cukrovou polevu. Podařilo se jim to parádně a balíčky jsou tak připraveny na „roznos“ jako malá vánoční pozornost všem zaměstnancům a partnerům naší  školy.

Po práci legraci aneb „jak jsme přezouvali“

Čtvrtek, 5. 12., třída 2. B, prostor „motorárny“ OV.

Kluci a Eliška celé dopoledne pracovali pod vedením p. mistra Šurkaly na zadaném úkolu – opravovali traktor zákazníka. Dílo zvládli k mistrově spokojenosti a ještě s předstihem, takže vznikl prostor pro „relaxační“ činnost.

Jen tak „z hecu“ si dva hoši „střihli“ závod ve výměně pneumatik u osobního vozu. Závodění  se ovšem „zvrtlo“ v regulérní soutěž, v níž předvedl každý jednotlivec své dovednosti. Pan mistr bděl nad  férovostí zápolení, které mělo 2 kola, a spravedlivě všem měřil čas. Lepší z obou hodnot se pak každému započítala.

Vítězem „klání“ se stal ´Jiříček´P. s časem 6:51:62min a obdržel panem mistrem podepsaný diplom. Druhé místo obsadil Ondra T. a třetí skončil  Matěj Š.

Eliška dostala diplom „za statečnost“!  J

Muzikoterapie na DM

 

MS ve florbalu – Praha

V pondělí 3. prosince se 19 zájemců ze všech ročníků zúčastnilo v O2 aréně v Praze zápasu MS ve florbalu. Vstupenky se p. Kovářové podařilo zajistit na utkání Finsko-Dánsko od 16.45 a od 19.30 na zápas Švédsko-Norsko.

„Doprovod“ klukům dělal p. učitel Hloušek a p. mistr Dobiáš. Na cestu měli docela teplo, které naštěstí vydrželo až do pozdních hodin.

Návštěvnost veřejnosti byla poměrně slabá, většinové zastoupení měly školy prvního a druhého stupně. Nepříjemné a zdržující byly důkladné bezpečnostní osobní prohlídky u vstupu. Prostředí celkově působilo silně komerčně, ceny občerstvení byly přemrštěné.To kluky nutilo odcházet za občerstvením mimo areál a potom tedy znovu absolvovat vstupní „proceduru“, která se ne vždy obešla bez problémů.

Přestože mezi zúčastněnými bylo jen málo skutečných „znalců“ a fanoušků tohoto sportu, měla většina kluků snahu si odnést ze zápasu čistě sportovní zážitek. A to se snad podařilo.

Mikulášský týden v kuchyňce DM

 

A už je to tady! Zase pečeme! Pečeme jak „diví“, jen se nám „za plechy práší a od trouby kouří“…
Taky to ale krásně voní a chutná ještě lépe!
Kluci se do dalšího vánočního  díla pustili hned v pondělí s obrovským nadšením a chutí. Vinné cukroví dělali tentokráte už ze čtyřnásobné dávky, aby zbylo něco na besídku u stromečku. Pro jistotu ale raději část produkce svěřili paní vychovatelce do „úschovy = pod zámek „!
Jen tak pro radost si další den „střihli“ prosedlou makovou buchtu, která zmizela v jejich žaludcích skoro dříve, než ji stačili vyfotit.
„Šťastná děvčata, která jednou naše hochy dostanou!“  J

 

Jak jsme zase jednou, vlastně dvakrát, sportovali

     Naši žáci, tedy alespoň někteří, rádi sportují, a když se objeví příležitost zapojit se do kolektivní hry a ještě k tomu vyrazit v pozici reprezentantů za humna Chvaletic, neváhají.

A tak se stalo, že jsme 14. 11. 2018 měli zastoupení na turnaji futsalistů v Chrudimi a 21. 11. 2018 v Pardubicích, kde se hrál florbal.

     Chlapci odjeli s nadšením, do hry dali veškeré své síly a umění a zaručeně také srdce.

Byť nedokázali čelit ostatním sehraným týmům, nevzdávali se a chvilkami jim chyběl pověstný kousek štěstí.

Byť nedobyli vítězství, prokázali, že jim nechybí bojovnost a  že se umějí vyrovnat s neúspěchem. A to není málo.

A taky pootevřeli vrátka k nápadu založit školní tým. Teď nezbývá, než pokročit od nápadu k jeho uskutečnění a nenechat ona vrátka zase přibouchnout.

Další zprávy z kuchyňky DM

 

„Dlouhá“ aneb „Máťova“ bábovka konečně přišla na řadu! Pekl ji, kdo jiný než Matěj D., samozřejmě mu ostatní kluci pomáhali. Došlo na ni v rámci dne pečení perníčků (viz článek), aby byly uspokojeny „sladké chutě“ kluků. S perníčky totiž mají hoši „jiné“ úmysly… J

 Po bábovce se jen „zaprášilo“, a to doslova, na podnosu zbylo jen trochu cukrového poprašku…

V úterý 27. listopadu měli na DM „ PIZZA DAY“, kdy si každý z účastníků (David L., Jirka V., Ondra  Ř. a Jakubové P.+ N.+ Š.)  upekl z vlastnoručně vyrobeného těsta svoje „italské kolečko“. MŇAM …

Hned den nato, ve středu, se dvojice Jára P. a Jirka P. pustili již do pečení vánočních laskomin. Rozhodli se pro vinné cukroví. Přestože pekli z dvojité dávky, až na pár kousků se vše okamžitě snědlo. Ochutnali i zaměstnanci a nemohli si dobrotu vynachválit. Vypadá to na další várky, aby vůbec bylo něco na vánoční besídku…!

Divadlo- Zamilovaný Shakespeare

 

„Zamilovaný Shakespeare“ v dramatické adaptaci od L. Halla byl dalším titulem, jímž pro nás, předplatitele skupiny N, pokračovala divadelní sezona ve VČD

Úterní večer 27. listopadu byl sychravý, větrný, prostě nevlídný. Příchozí nepostávali venku na schodech nebo pod nimi, jak to obvykle bývá, ale hromadili se ve velkém počtu ve foyer divadla. Navíc zrovna onen večer byl pro nás prvním, kdy jsme museli „čelit“ nově zavedenému „odbavovacímu“ systému pomocí čtecích zařízení pro QR kódy na vstupenkách. To vytvořilo z poměrně nepřehledné masy lidí ještě méně přehledné fronty (?) diváků čekajících na vpuštění do sálu.

Hoši, nabádáni neustále p. učitelkou Kovářovou, aby si nezapomínali nosit vstupenky, měli tentokráte vše v pořádku. Jinak na tom byla ale paní učitelka, jejíž vstupenky přístroj vytrvale odmítal přijmout.  Až „fyzický“ zásah paní biletářky, která si vstupenku „normálně“ (očima!) přečetla, odhalil, že lístky jsou z minulé sezony, tedy rok staré….! J Inu, přetěžovaná hlava se ozvala a nezbylo nic jiného, než záležitost vyřídit v kanceláři divadla. To se podařilo a všichni mohli v klidu zaujmout svá místa.

Hochům se příběh o lásce velkého dramatika líbil, a přestože bylo představení delší než jindy, svou odlehčenou formou pomohlo klukům, Elišce i pedagogickému dozoru obnovit síly poztrácené ve vyučovacím procesu.

EXKURZE – Muzeum ocelových figurín Praha

 

V pondělí 26. listopadu vyjela třída 2. B se svojí paní učitelkou třídní do Prahy na exkurzi do Muzea ocelových figurín. Cílem akce bylo praktické zhodnocení znalostí nabytých v technických předmětech vyučovaných v prvním ročníku. Kluci viděli, co lze s oceli vyrábět, jaké její vlastnosti to umožňují a uvědomit si, co vytvoření náročných exponátů předcházelo.

Po příjezdu do Prahy se situace trochu zkomplikovala. Zhruba půldruhou hodinu zbývající do objednaného začátku prohlídky se rozhodli všichni strávit procházkou centrem Prahy, která ale vedená „neodborníkem“ skončila blouděním a chozením v kruhu.  Pak se však „průvodcování“ ujal Michal K. a úspěšně se zorientoval, takže hoši stihli vidět vše, co chtěli a někteří i posnídali na místech k tomuto účelu určených.

Samotná výstava kluky i Elišku úplně pohltila. Všechny vystavené exponáty si mohli osahat, vyzkoušet, některé z předmětů i stylizovaně použít. Ani skoro 3 hodiny pobytu jim nestačily, chtěli zůstat déle. Nicméně, čas byl vyměřen tak, aby se včas vrátili domů. Zvláště expozice „auto-moto“ v 1. poschodí je velmi nadchla.  Na vozidla i do nich mohli libovolně nasedat a pořizovat „selfíčka“ a další fotky. Z ostatních figurín jejich pozornost upoutala postava o velikosti cca 2,5 m, která byla stvořena z 35 tisíc matiček!

Čas před odjezdem využili na oběd a krátké „pokoukání“ v nákupních centech Kotva a Palladium. Trochu chaosu si opět užili při srazu, protože se vzájemně těžko nacházeli, někdo se i trochu „poztratil“. Ve finále ale vše dobře dopadlo a zážitek z tohoto dne si prý uchovají dlouho.

Beseda s Ing. Loudilovou o historii učiliště spojená s historkami a zažitky PANÍ UČITELKY

V pondělí v odpoledních hodinách přišla paní učitelka vyprávět o historii školy a spoustu zážitků ze života. Tolik informací o našem učilišti snad nikdo již nemá. Aby ne, působí na naší škole 58 let!!!

Technohrátky 2018

Ve středu 30.května 2018 proběhne v SOUz Chvaletice akce pořádaná s Pardubickým krajem nazvaná TECHNOHRÁTKY. Je určena budoucím absolventům základních škol ze širokého okolí, má je seznámit s prostředím technicky zaměřené střední školy, možnostmi vzdělávání i dalších aktivit. Pro žáky, kteří nás na této akci navštíví (asi z 10 škol), jsou připraveny soutěžní ukoly a disciplíny, ze kterých si odnesou drobné výrobky a pozornosti. Záběry z loňské akce můžete vidět na následujícím odkazu: 
fotogalerie z akce je ke shlédnutí na adrese:
 

Průběh Technohrátek 2018

Poslední akce TECHNOhrátek před letními prázdninami? Tak to byl finiš snů! Ve Středním odborném učilišti zemědělském Chvaletice rozhodně neměl nikdo čas se nudit. Všech 121 žáků z devíti základních škol totiž mělo neustále doslova plné ruce práce. Od začátku vyráběli hrací kostky, kovali černé ocelové růže, měnili kola u osobního automobilu, jezdili na traktoru, nýtovali kovové plátky a učili se svařovat plasty jako instalatéři. Nadšení bylo na všech stranách a řada žáků už se do Chvaletic chystá na studia. Na TECHNOhrátkách se navíc líbilo i hostům ze Středočeského kraje - ZŠ Tomáše Garriguea Masaryka ze Žiželic, která si po roce účast zopakovala, a ZŠ Jana Václava Sticha - Punta ze Žehušic, která vyrazila na den plný her a řemesel poprvé. Tak snad zase za rok na shledanou!
Záběry z letošní akce můžete vidět na následujícím odkazu: 
fotogalerie z akce je ke shlédnutí na adrese:
 
O výsledku akce Technohrátky v SOUz Chvaletice vypovídá následující dopis spolupořadatelů akce:

Dobré odpoledne pane řediteli,

v příloze Vám posílám tisková data k letošnímu bulletinu TECHNOhrátky info pro Vaši školu. Na školském portálu Pardubického kraje pak najdete fotografie za včerejší akce a na Facebooku TECHNOhrátky máme video z akce. Moc děkuji za milé přijetí a perfektní organizaci, pochvaly od škol které se účastnily, se nám jen hrnou.

 S pozdravem

Michaela Kratochvílová 

Manažerka projektu TECHNOhrátky

 

Dožínky 2017 - pod Kunětickou horou

Naši žáci se 10.září 2017 zúčastnili dožínek pořádaných v krásném prostředí pod Kunětickou horou. I přes počáteční nepřízeň počasí si ke stánku s mobilní kovářskou výhní našlo cestu mnoho návštěvníků. Zajímavé byly hovory s pracovníky zemědělských podniků a farem, s bývalými absolventy školy ale i s rodiči dětí, které pozorně sledovaly, jak se ocel zpracovává  pomocí kladiva a kovadliny. Nakonec i počasí se umoudřilo a dožínky tak důstojně ukončily žně na pardubickém okrese.

Dětský den

Dne 2.června 2017 pořádalo město Chvaletice ve spolupráci s SOUz tradiční dětský den. Děti si mohly kreslit na asfaltovou plochu, jezdit na poníkovi, hrát a dovádět ve skákacím hradu a užívat si dalších her a atrakcí. Nejzajímavější pro ně ovšem byla připravena na konec - dovádění v hasičské pěně.

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD A ŽÁKŮ SOUZ CHVALETICE

Datum: 22. 5. 2017 od 12:00
 
Nabídka:
TŘÍDNÍ FOTO BAREVNÉ 15x23 Kč 30,-
 
SKUPINOVÉ FOTO BAREVNÉ 10X15 Kč 15,-
 
Fotografie budou umístěny na webových stránkách (k přístupu bude nutné heslo), kde si žáci vyberou a objednají fotografie, o které mají zájem.
 
Placení a výdej fotografií zajistí třídní učitelé.

Exkurze

Den Kvernelandu

žáci 2. a 3. ročníku navštívili 17. 5. 2017 výstavu DEN KVERNELANDU. Akce se tradičně uskutečnila ve spolupráci s ZAS Bečváry na jejich pozemcích. Nejmodernější technika na zpracování půdy, setí, ochranu a výživu rostlin, sklizeň pícnin a její zpracování byla veřejnosti představena i předvedena při práci. Bylo k vidění mnoho zajímavých technických detailů a řešení.

 

IQLANDIA

žáci 1. ročníku navštívili 17. 5. 2017 expozici IQLANDIA v Liberci, kde si prohlédli a vyzkoušeli mnoho zajímavostí z tamějších expozic z oblasti fyziky i chemie.

 

Návštěva moderního zemědělského družstva Slavíkov

Dne 1.6.2017 navštívili žáci 2. ročníků moderní provoz zemědělského družstva Slavíkov (kraj Vysočina), kde viděli bioplynovou stanici, objekty živočišné výroby, opravářské dílny i moderní techniku značek Fendt, Claas, Krone a další. Žáci měli možnost sami posoudit, jak může vypadat zemědělský provoz v podmínkách velkovýroby na Českomoravské vysočině a přesvědčit se, že když se někdo snaží něčeho dosáhnout, pracuje podle nejmodernějších metod a věnuje své práci píli i um, dosáhne velmi dobrých výsledků srovnatelných s nejmodernějšími západoevropskými firmami. Děkujeme za uspořádání této návštěvy.

Technohrátky 2017

Přečtěte si více o Středním odborném učilišti zemědělském Chvaletice. Speciální noviny TECHNOhrátky info věnované Střednímu odbornému učilišti zemědělskému Chvaletice přinášejí opět spoustu zajímavého čtení. V rozhovorech naleznete informace o výhodách vyučovaného oboru opravář zemědělských strojů, o vybavení školy či vysokém uplatnění absolventů na trhu práce. Na titulní straně zaujme příběh studenta třetího ročníku Vojtěcha Klenky. Zajímavý je také rozhovor s jeho spolužákem Davidem Pokorným.
video z akce možno shlédnout na adrese:
fotogalerie z akce je ke shlédnutí na adrese:
 
Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací